Công Cụ Chuyển Đổi CFF

Chuyển đổi trực tuyến từ file cff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cff

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cff

CFF (Bare)

Đây là một định dạng để lưu trữ font chữ nhỏ gọn trong hệ thống OpenType, cho phép rasterization thông tin văn bản. Nó khác với TrueType trong khả năng của mình để mô tả các ký hiệu chữ và với thuật toán biến đổi cấu trúc phông chữ của nó, tùy thuộc vào sự thay đổi trong kích thước. CFF cho phép tăng độ rõ nét với độ phân giải cao, nhưng điều này không phải là do font chữ, nhưng rasterization của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CFF Chuyển đổi Đánh giá
1 CFF sang TTF 4.6 146 phiếu bầu
2 CFF sang OTF 4.4 29 phiếu bầu
3 CFF sang JPG 4.3 3 phiếu bầu
4 CFF sang AFM 4.0 1 phiếu bầu
5 CFF sang WBMP 4.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
7 CFF sang T42 4.0 1 phiếu bầu
8 CFF sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
9 CFF sang PT3 4.0 1 phiếu bầu
10 CFF sang PGM 4.0 1 phiếu bầu
11 CFF sang PFB 5.0 1 phiếu bầu
12 CFF sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
13 CFF sang BIN 4.0 1 phiếu bầu
14 CFF sang WOFF 5.0 1 phiếu bầu
15 CFF sang CID
Chuyển đổi sang CFF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang CFF 4.6 32 phiếu bầu
2 OTF sang CFF 4.3 16 phiếu bầu
3 BIN sang CFF 4.7 3 phiếu bầu
4 PFB sang CFF 5.0 1 phiếu bầu
5 SVG sang CFF 4.0 1 phiếu bầu
6 WOFF sang CFF 5.0 1 phiếu bầu
7 CID sang CFF
8 DFONT sang CFF
9 PFA sang CFF
10 PS sang CFF
11 PT3 sang CFF
12 SFD sang CFF
13 T11 sang CFF
14 T42 sang CFF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CFF

4.5 (244 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!