CFF

cff

CFF (Bare)

Đây là một định dạng để lưu trữ font chữ nhỏ gọn trong hệ thống OpenType, cho phép rasterization thông tin văn bản. Nó khác với TrueType trong khả năng của mình để mô tả các ký hiệu chữ và với thuật toán biến đổi cấu trúc phông chữ của nó, tùy thuộc vào sự thay đổi trong kích thước. CFF cho phép tăng độ rõ nét với độ phân giải cao, nhưng điều này không phải là do font chữ, nhưng rasterization của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CFF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang CFF 4.8 8 phiếu bầu
2 TTF sang CFF 4.7 6 phiếu bầu
3 BIN sang CFF 4.7 3 phiếu bầu
4 SVG sang CFF 4.0 1 phiếu bầu
5 CID sang CFF
6 DFONT sang CFF
7 PFA sang CFF
8 PFB sang CFF
9 PS sang CFF
10 PT3 sang CFF
11 SFD sang CFF
12 T11 sang CFF
13 T42 sang CFF
14 WOFF sang CFF