Công Cụ Chuyển Đổi TTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file ttf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ttf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ttf

TrueType Font

Đây là một định dạng font TrueType tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple Computer vào năm 1989. Ưu điểm của TTF cho đến bây giờ đã là mức cao của điều khiển hiển thị font ngay đến các điểm ảnh. Nó có một định dạng vector vì thế dễ dàng để mở rộng quy mô. Hôm nay TrueType được sử dụng trong các hệ thống điều hành của Apple cho Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.8 6,321 phiếu bầu
2 TTF sang OTF 4.7 4,834 phiếu bầu
3 TTF sang SVG 4.5 1,871 phiếu bầu
4 TTF sang PNG 4.1 422 phiếu bầu
5 TTF sang AFM 4.6 175 phiếu bầu
6 TTF sang JPG 4.6 159 phiếu bầu
7 TTF sang BMP 4.4 137 phiếu bầu
8 TTF sang DFONT 4.7 90 phiếu bầu
9 TTF sang PFB 4.7 77 phiếu bầu
10 TTF sang TIFF 4.7 64 phiếu bầu
11 TTF sang BIN 4.7 58 phiếu bầu
12 TTF sang PS 4.4 49 phiếu bầu
13 TTF sang JPEG 4.7 31 phiếu bầu
14 TTF sang PFM 4.7 30 phiếu bầu
15 TTF sang PFA 4.7 22 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.6 14,020 phiếu bầu
2 WOFF sang TTF 4.7 2,684 phiếu bầu
3 PFB sang TTF 4.6 580 phiếu bầu
4 DFONT sang TTF 4.7 557 phiếu bầu
5 SVG sang TTF 4.5 483 phiếu bầu
6 SFD sang TTF 4.7 176 phiếu bầu
7 CFF sang TTF 4.5 111 phiếu bầu
8 BIN sang TTF 4.5 105 phiếu bầu
9 PS sang TTF 3.9 19 phiếu bầu
10 CID sang TTF 4.6 12 phiếu bầu
11 PFA sang TTF 4.8 10 phiếu bầu
12 PT3 sang TTF
13 T11 sang TTF
14 T42 sang TTF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TTF

4.6 (33,344 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!