Công Cụ Chuyển Đổi TTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ttf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ttf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ttf

TrueType Font

Đây là một định dạng font TrueType tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple Computer vào năm 1989. Ưu điểm của TTF cho đến bây giờ đã là mức cao của điều khiển hiển thị font ngay đến các điểm ảnh. Nó có một định dạng vector vì thế dễ dàng để mở rộng quy mô. Hôm nay TrueType được sử dụng trong các hệ thống điều hành của Apple cho Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.8 4,828 phiếu bầu
2 TTF sang OTF 4.7 4,145 phiếu bầu
3 TTF sang SVG 4.5 1,608 phiếu bầu
4 TTF sang PNG 4.2 356 phiếu bầu
5 TTF sang AFM 4.6 147 phiếu bầu
6 TTF sang JPG 4.7 128 phiếu bầu
7 TTF sang BMP 4.5 121 phiếu bầu
8 TTF sang DFONT 4.7 79 phiếu bầu
9 TTF sang PFB 4.7 66 phiếu bầu
10 TTF sang TIFF 4.7 55 phiếu bầu
11 TTF sang BIN 4.6 51 phiếu bầu
12 TTF sang PS 4.4 48 phiếu bầu
13 TTF sang PFM 4.7 26 phiếu bầu
14 TTF sang JPEG 4.8 22 phiếu bầu
15 TTF sang PFA 4.6 19 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.6 11,866 phiếu bầu
2 WOFF sang TTF 4.7 2,213 phiếu bầu
3 DFONT sang TTF 4.6 511 phiếu bầu
4 PFB sang TTF 4.6 478 phiếu bầu
5 SVG sang TTF 4.5 454 phiếu bầu
6 SFD sang TTF 4.7 172 phiếu bầu
7 BIN sang TTF 4.5 105 phiếu bầu
8 CFF sang TTF 4.6 99 phiếu bầu
9 PS sang TTF 4.4 11 phiếu bầu
10 CID sang TTF 4.5 11 phiếu bầu
11 PFA sang TTF 4.8 9 phiếu bầu
12 PT3 sang TTF
13 T11 sang TTF
14 T42 sang TTF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TTF

4.6 (27,847 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!