Công Cụ Chuyển Đổi TTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ttf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ttf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

ttf

TrueType Font

Đây là một định dạng font TrueType tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple Computer vào năm 1989. Ưu điểm của TTF cho đến bây giờ đã là mức cao của điều khiển hiển thị font ngay đến các điểm ảnh. Nó có một định dạng vector vì thế dễ dàng để mở rộng quy mô. Hôm nay TrueType được sử dụng trong các hệ thống điều hành của Apple cho Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang OTF 4.6 3,226 phiếu bầu
2 TTF sang WOFF 4.7 3,085 phiếu bầu
3 TTF sang SVG 4.5 1,222 phiếu bầu
4 TTF sang PNG 4.3 281 phiếu bầu
5 TTF sang AFM 4.7 117 phiếu bầu
6 TTF sang BMP 4.6 100 phiếu bầu
7 TTF sang JPG 4.9 97 phiếu bầu
8 TTF sang DFONT 4.6 63 phiếu bầu
9 TTF sang PFB 4.7 51 phiếu bầu
10 TTF sang TIFF 4.7 40 phiếu bầu
11 TTF sang PS 4.4 36 phiếu bầu
12 TTF sang BIN 4.6 34 phiếu bầu
13 TTF sang PFM 4.7 23 phiếu bầu
14 TTF sang JPEG 4.7 17 phiếu bầu
15 TTF sang PFA 4.8 14 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.5 8,981 phiếu bầu
2 WOFF sang TTF 4.7 1,537 phiếu bầu
3 DFONT sang TTF 4.6 446 phiếu bầu
4 SVG sang TTF 4.5 416 phiếu bầu
5 PFB sang TTF 4.6 353 phiếu bầu
6 SFD sang TTF 4.7 159 phiếu bầu
7 BIN sang TTF 4.5 102 phiếu bầu
8 CFF sang TTF 4.6 85 phiếu bầu
9 CID sang TTF 4.5 10 phiếu bầu
10 PFA sang TTF 4.8 9 phiếu bầu
11 PS sang TTF 4.6 8 phiếu bầu
12 PT3 sang TTF
13 T11 sang TTF
14 T42 sang TTF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TTF

4.6 (20,679 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!