Công Cụ Chuyển Đổi TTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file ttf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ttf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ttf

TrueType Font

Đây là một định dạng font TrueType tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple Computer vào năm 1989. Ưu điểm của TTF cho đến bây giờ đã là mức cao của điều khiển hiển thị font ngay đến các điểm ảnh. Nó có một định dạng vector vì thế dễ dàng để mở rộng quy mô. Hôm nay TrueType được sử dụng trong các hệ thống điều hành của Apple cho Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.8 8,641 phiếu bầu
2 TTF sang OTF 4.7 6,086 phiếu bầu
3 TTF sang SVG 4.4 2,315 phiếu bầu
4 TTF sang PNG 4.0 548 phiếu bầu
5 TTF sang JPG 4.5 209 phiếu bầu
6 TTF sang AFM 4.6 203 phiếu bầu
7 TTF sang BMP 4.2 169 phiếu bầu
8 TTF sang DFONT 4.8 110 phiếu bầu
9 TTF sang PFB 4.6 94 phiếu bầu
10 TTF sang TIFF 4.5 82 phiếu bầu
11 TTF sang PS 4.5 69 phiếu bầu
12 TTF sang BIN 4.5 68 phiếu bầu
13 TTF sang JPEG 4.5 38 phiếu bầu
14 TTF sang PFA 4.7 32 phiếu bầu
15 TTF sang PFM 4.7 30 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.6 17,270 phiếu bầu
2 WOFF sang TTF 4.7 3,323 phiếu bầu
3 PFB sang TTF 4.6 714 phiếu bầu
4 DFONT sang TTF 4.7 605 phiếu bầu
5 SVG sang TTF 4.6 528 phiếu bầu
6 SFD sang TTF 4.7 186 phiếu bầu
7 CFF sang TTF 4.5 130 phiếu bầu
8 BIN sang TTF 4.5 107 phiếu bầu
9 PS sang TTF 4.2 25 phiếu bầu
10 CID sang TTF 4.4 14 phiếu bầu
11 PFA sang TTF 4.8 12 phiếu bầu
12 PT3 sang TTF
13 T11 sang TTF
14 T42 sang TTF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TTF

4.6 (41,928 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!