TTF

ttf

TrueType Font

Đây là một định dạng font TrueType tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple Computer vào năm 1989. Ưu điểm của TTF cho đến bây giờ đã là mức cao của điều khiển hiển thị font ngay đến các điểm ảnh. Nó có một định dạng vector vì thế dễ dàng để mở rộng quy mô. Hôm nay TrueType được sử dụng trong các hệ thống điều hành của Apple cho Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang OTF 4.6 2,382 phiếu bầu
2 TTF sang WOFF 4.7 1,850 phiếu bầu
3 TTF sang SVG 4.6 794 phiếu bầu
4 TTF sang PNG 4.6 220 phiếu bầu
5 TTF sang AFM 4.7 95 phiếu bầu
6 TTF sang BMP 4.8 85 phiếu bầu
7 TTF sang JPG 5.0 81 phiếu bầu
8 TTF sang DFONT 4.6 51 phiếu bầu
9 TTF sang PFB 4.7 38 phiếu bầu
10 TTF sang PS 4.6 25 phiếu bầu
11 TTF sang TIFF 4.8 23 phiếu bầu
12 TTF sang BIN 4.4 20 phiếu bầu
13 TTF sang PFM 4.8 16 phiếu bầu
14 TTF sang JPEG 5.0 14 phiếu bầu
15 TTF sang PDB 4.9 11 phiếu bầu
16 TTF sang PCX 5.0 11 phiếu bầu
17 TTF sang PFA 4.7 10 phiếu bầu
18 TTF sang PSD 4.4 7 phiếu bầu
19 TTF sang SFD 4.7 6 phiếu bầu
20 TTF sang CFF 4.7 6 phiếu bầu
21 TTF sang CID 4.8 4 phiếu bầu
22 TTF sang TGA 5.0 4 phiếu bầu
23 TTF sang UFO 5.0 3 phiếu bầu
24 TTF sang T42 5.0 2 phiếu bầu
25 TTF sang ICO 5.0 2 phiếu bầu
26 TTF sang PT3 5.0 2 phiếu bầu
27 TTF sang MAP 5.0 2 phiếu bầu
28 TTF sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
29 TTF sang T11 5.0 1 phiếu bầu
30 TTF sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
31 TTF sang PGM 5.0 1 phiếu bầu
32 TTF sang JP2
33 TTF sang WBMP
34 TTF sang CUR
35 TTF sang PPM
36 TTF sang WEBP
37 TTF sang EXR
38 TTF sang FAX
39 TTF sang FTS
40 TTF sang G3
41 TTF sang HDR
42 TTF sang HRZ
43 TTF sang IPL
44 TTF sang MNG
45 TTF sang MTV
46 TTF sang OTB
47 TTF sang PAL
48 TTF sang PALM
49 TTF sang PAM
50 TTF sang PCD
51 TTF sang PCT
52 TTF sang PICON
53 TTF sang PICT
54 TTF sang PNM
55 TTF sang RAS
56 TTF sang RGB
57 TTF sang RGBA
58 TTF sang RGBO
59 TTF sang SGI
60 TTF sang SUN
61 TTF sang UYVY
62 TTF sang VIFF
63 TTF sang XBM
64 TTF sang XPM
65 TTF sang XV
66 TTF sang XWD
67 TTF sang YUV
Chuyển đổi sang TTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.6 6,048 phiếu bầu
2 WOFF sang TTF 4.6 953 phiếu bầu
3 SVG sang TTF 4.5 381 phiếu bầu
4 DFONT sang TTF 4.6 365 phiếu bầu
5 PFB sang TTF 4.6 228 phiếu bầu
6 SFD sang TTF 4.6 134 phiếu bầu
7 BIN sang TTF 4.5 100 phiếu bầu
8 CFF sang TTF 4.6 76 phiếu bầu
9 PS sang TTF 4.6 8 phiếu bầu
10 CID sang TTF 4.4 8 phiếu bầu
11 PFA sang TTF 4.7 7 phiếu bầu
12 PT3 sang TTF
13 T11 sang TTF
14 T42 sang TTF