Công Cụ Chuyển Đổi PS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ps

PostScript (Type 0)

Đây là một sự mở rộng của ngôn ngữ lập trình PostScript mà thường được sử dụng trong kinh doanh xuất bản. Nó được phát triển vào năm 1982 bởi Adobe Systems. Trước khi giới thiệu PS, in văn bản và hình ảnh trên một trang là không thể. PostScript làm này có thể bằng cách cho lệnh một máy in để in ra văn bản và đồ họa thông tin khi cần thiết. PS cũng chứa in tọa độ cho các đối tượng trên một trang.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PS sang PDF 3.8 1,217 phiếu bầu
2 PS sang JPG 4.3 442 phiếu bầu
3 PS sang PNG 4.4 406 phiếu bầu
4 PS sang EPS 4.4 149 phiếu bầu
5 PS sang DOC 3.8 87 phiếu bầu
6 PS sang SVG 4.4 75 phiếu bầu
7 PS sang PSD 4.7 71 phiếu bầu
8 PS sang JPEG 4.2 52 phiếu bầu
9 PS sang DXF 4.4 42 phiếu bầu
10 PS sang DOCX 3.8 29 phiếu bầu
11 PS sang TIFF 3.9 21 phiếu bầu
12 PS sang BMP 4.5 19 phiếu bầu
13 PS sang EMF 4.6 18 phiếu bầu
14 PS sang AI 3.8 14 phiếu bầu
15 PS sang EPUB 3.8 14 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PS 4.6 1,358 phiếu bầu
2 JPG sang PS 4.5 585 phiếu bầu
3 PNG sang PS 4.5 437 phiếu bầu
4 CDR sang PS 4.6 340 phiếu bầu
5 EPS sang PS 4.6 265 phiếu bầu
6 AI sang PS 4.7 248 phiếu bầu
7 SVG sang PS 4.5 56 phiếu bầu
8 TTF sang PS 4.4 48 phiếu bầu
9 PSD sang PS 4.5 47 phiếu bầu
10 DXF sang PS 4.6 41 phiếu bầu
11 GIF sang PS 4.5 29 phiếu bầu
12 PFM sang PS 4.5 27 phiếu bầu
13 OTF sang PS 4.5 25 phiếu bầu
14 BMP sang PS 4.5 23 phiếu bầu
15 BIN sang PS 4.5 20 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PS

4.4 (6,395 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!