Công Cụ Chuyển Đổi PS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ps

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ps

PostScript (Type 0)

Đây là một sự mở rộng của ngôn ngữ lập trình PostScript mà thường được sử dụng trong kinh doanh xuất bản. Nó được phát triển vào năm 1982 bởi Adobe Systems. Trước khi giới thiệu PS, in văn bản và hình ảnh trên một trang là không thể. PostScript làm này có thể bằng cách cho lệnh một máy in để in ra văn bản và đồ họa thông tin khi cần thiết. PS cũng chứa in tọa độ cho các đối tượng trên một trang.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PS sang PDF 3.8 385 phiếu bầu
2 PS sang PNG 4.4 104 phiếu bầu
3 PS sang JPG 4.0 92 phiếu bầu
4 PS sang EPS 4.5 54 phiếu bầu
5 PS sang DOC 3.8 40 phiếu bầu
6 PS sang SVG 4.6 28 phiếu bầu
7 PS sang JPEG 4.1 25 phiếu bầu
8 PS sang PSD 4.7 20 phiếu bầu
9 PS sang DOCX 3.8 12 phiếu bầu
10 PS sang TTF 4.6 8 phiếu bầu
11 PS sang OTF 4.6 8 phiếu bầu
12 PS sang TIFF 4.0 7 phiếu bầu
13 PS sang DXF 4.0 7 phiếu bầu
14 PS sang EPUB 3.8 6 phiếu bầu
15 PS sang BMP 3.8 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PS 4.8 816 phiếu bầu
2 JPG sang PS 4.5 585 phiếu bầu
3 PNG sang PS 4.5 437 phiếu bầu
4 CDR sang PS 4.6 311 phiếu bầu
5 EPS sang PS 4.7 191 phiếu bầu
6 AI sang PS 4.8 163 phiếu bầu
7 SVG sang PS 4.5 56 phiếu bầu
8 PSD sang PS 4.5 47 phiếu bầu
9 GIF sang PS 4.5 29 phiếu bầu
10 PFM sang PS 4.5 27 phiếu bầu
11 TTF sang PS 4.6 25 phiếu bầu
12 DXF sang PS 4.6 23 phiếu bầu
13 BMP sang PS 4.5 23 phiếu bầu
14 BIN sang PS 4.5 20 phiếu bầu
15 OTF sang PS 4.7 18 phiếu bầu

Xem tất cả