Công Cụ Chuyển Đổi PS

Chuyển đổi trực tuyến từ file ps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ps

PostScript (Type 0)

Đây là một sự mở rộng của ngôn ngữ lập trình PostScript mà thường được sử dụng trong kinh doanh xuất bản. Nó được phát triển vào năm 1982 bởi Adobe Systems. Trước khi giới thiệu PS, in văn bản và hình ảnh trên một trang là không thể. PostScript làm này có thể bằng cách cho lệnh một máy in để in ra văn bản và đồ họa thông tin khi cần thiết. PS cũng chứa in tọa độ cho các đối tượng trên một trang.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PS sang PDF 3.8 2,190 phiếu bầu
2 PS sang JPG 4.4 795 phiếu bầu
3 PS sang PNG 4.5 792 phiếu bầu
4 PS sang EPS 4.6 259 phiếu bầu
5 PS sang SVG 4.6 167 phiếu bầu
6 PS sang PSD 4.6 146 phiếu bầu
7 PS sang DOC 3.8 130 phiếu bầu
8 PS sang DXF 4.3 121 phiếu bầu
9 PS sang JPEG 4.0 86 phiếu bầu
10 PS sang DOCX 3.8 48 phiếu bầu
11 PS sang AI 3.8 45 phiếu bầu
12 PS sang TIFF 4.2 42 phiếu bầu
13 PS sang EMF 4.6 35 phiếu bầu
14 PS sang BMP 4.5 32 phiếu bầu
15 PS sang TTF 4.1 29 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PS 4.4 2,543 phiếu bầu
2 JPG sang PS 4.5 585 phiếu bầu
3 PNG sang PS 4.5 437 phiếu bầu
4 AI sang PS 4.6 412 phiếu bầu
5 EPS sang PS 4.5 399 phiếu bầu
6 CDR sang PS 4.5 378 phiếu bầu
7 TTF sang PS 4.5 86 phiếu bầu
8 DXF sang PS 4.5 72 phiếu bầu
9 SVG sang PS 4.5 57 phiếu bầu
10 PSD sang PS 4.5 48 phiếu bầu
11 OTF sang PS 4.6 35 phiếu bầu
12 GIF sang PS 4.5 29 phiếu bầu
13 PFM sang PS 4.5 27 phiếu bầu
14 XPS sang PS 4.4 23 phiếu bầu
15 BMP sang PS 4.5 23 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PS

4.3 (10,367 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!