Công Cụ Chuyển Đổi DFONT

Chuyển đổi trực tuyến từ file dfont sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dfont

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dfont

Mac dfont

Điều này đã được tạo ra cho hệ điều hành Mac OS X. Không giống như các phiên bản môi trường điều hành cũ, phông chữ được lưu trữ trong các chủ đề của một tập tin dữ liệu thay vì trong đề tài. Nó được sử dụng như là một container cho các phông chữ TrueType từ năm 2009 sau khi phát hành Mac OS X 10.6, và đang dần thay thế các Bộ sưu tập font TrueType.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DFONT Chuyển đổi Đánh giá
1 DFONT sang TTF 4.7 635 phiếu bầu
2 DFONT sang OTF 4.6 150 phiếu bầu
3 DFONT sang TIFF 4.9 19 phiếu bầu
4 DFONT sang WOFF 4.8 15 phiếu bầu
5 DFONT sang SVG 3.8 3 phiếu bầu
6 DFONT sang JPG 4.5 2 phiếu bầu
7 DFONT sang PFA 3.0 1 phiếu bầu
8 DFONT sang PT3 3.0 1 phiếu bầu
9 DFONT sang AFM
10 DFONT sang BIN
11 DFONT sang CFF
12 DFONT sang CID
13 DFONT sang PFB
14 DFONT sang PS
15 DFONT sang SFD
Chuyển đổi sang DFONT Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang DFONT 4.8 137 phiếu bầu
2 OTF sang DFONT 4.7 34 phiếu bầu
3 SVG sang DFONT 4.5 6 phiếu bầu
4 WOFF sang DFONT 5.0 5 phiếu bầu
5 BIN sang DFONT 4.7 3 phiếu bầu
6 PFA sang DFONT 5.0 1 phiếu bầu
7 CFF sang DFONT
8 CID sang DFONT
9 PFB sang DFONT
10 PS sang DFONT
11 PT3 sang DFONT
12 SFD sang DFONT
13 T11 sang DFONT
14 T42 sang DFONT

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DFONT

4.7 (1,012 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!