DFONT

dfont

Mac dfont

Điều này đã được tạo ra cho hệ điều hành Mac OS X. Không giống như các phiên bản môi trường điều hành cũ, phông chữ được lưu trữ trong các chủ đề của một tập tin dữ liệu thay vì trong đề tài. Nó được sử dụng như là một container cho các phông chữ TrueType từ năm 2009 sau khi phát hành Mac OS X 10.6, và đang dần thay thế các Bộ sưu tập font TrueType.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang DFONT Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang DFONT 4.6 51 phiếu bầu
2 OTF sang DFONT 4.7 18 phiếu bầu
3 SVG sang DFONT 4.5 6 phiếu bầu
4 BIN sang DFONT 4.7 3 phiếu bầu
5 WOFF sang DFONT 5.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang DFONT
7 CID sang DFONT
8 PFA sang DFONT
9 PFB sang DFONT
10 PS sang DFONT
11 PT3 sang DFONT
12 SFD sang DFONT
13 T11 sang DFONT
14 T42 sang DFONT