Công Cụ Chuyển Đổi ACE

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file ace. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ace

WinAce tập tin nén

Đây là một kho lưu trữ được tạo ra trong chương trình với thuật toán nén riêng của nó WinAce. Nó có thể có thực tế kích thước không giới hạn. Nó có một mức độ cao của nén và tốc độ nén cao. Nó được sử dụng trong cả hai phiên bản mới nhất của Windows và Mac OS X.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ACE

4.7 (315 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!