Công Cụ Chuyển Đổi CPIO

Chuyển đổi trực tuyến từ file cpio sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cpio

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cpio

Sao chép Input / Output

Một định dạng nén tập tin được tạo ra trong một Archiver băng tương ứng. Nó vẫn được sử dụng trong phiên bản 2.6 kernel Linux và 'khách' cài đặt lưu trữ từ Apple. Các kho lưu trữ có chứa thông tin tiêu đề với dữ liệu về đặc quyền truy cập, các chủ sở hữu và thời điểm tạo ra. Nó được tạo ra để lưu trữ back-up dữ liệu trên ổ đĩa băng và các thiết bị băng khác. Những ngày này các nhà phát triển Oracle cung cấp nhiều phần mềm của họ ở định dạng CPIO.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang CPIO Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang CPIO 4.5 64 phiếu bầu
2 RAR sang CPIO 4.5 18 phiếu bầu
3 JAR sang CPIO 4.6 5 phiếu bầu
4 7Z sang CPIO 4.0 3 phiếu bầu
5 TAR sang CPIO 5.0 3 phiếu bầu
6 TGZ sang CPIO 5.0 1 phiếu bầu
7 RPM sang CPIO 5.0 1 phiếu bầu
8 LHA sang CPIO 5.0 1 phiếu bầu
9 CAB sang CPIO 5.0 1 phiếu bầu
10 ACE sang CPIO
11 ALZ sang CPIO
12 ARC sang CPIO
13 ARJ sang CPIO
14 DEB sang CPIO
15 TAR.7Z sang CPIO

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CPIO

4.5 (104 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!