Công Cụ Chuyển Đổi CAB

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cab. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cab

Tủ đựng hồ sơ

CAB - Được sử dụng để nén các tập tin trong hệ điều hành Microsoft Windows. Các tài liệu lưu trữ được sử dụng trong các gói cài đặt hệ điều hành (Windows Installer, AdvPack, Device Installer, API) và hỗ trợ chữ ký kỹ thuật số. Các định dạng sử dụng ba phương pháp nén tùy thuộc vào lưu trữ cụ thể.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CAB Chuyển đổi Đánh giá
1 CAB sang ZIP 4.6 91 phiếu bầu
2 CAB sang RAR 4.9 23 phiếu bầu
3 CAB sang JAR 4.8 6 phiếu bầu
4 CAB sang 7Z 4.3 4 phiếu bầu
5 CAB sang LHA 5.0 2 phiếu bầu
6 CAB sang CPIO 5.0 1 phiếu bầu
7 CAB sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
8 CAB sang TAR.LZ 5.0 1 phiếu bầu
9 CAB sang TAR.LZMA 5.0 1 phiếu bầu
10 CAB sang TGZ 5.0 1 phiếu bầu
11 CAB sang TAR
12 CAB sang TBZ2
13 CAB sang TAR.BZ
14 CAB sang TAR.Z
15 CAB sang TAR.LZO

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CAB

4.6 (131 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!