CAB

cab

Tủ đựng hồ sơ

CAB - Được sử dụng để nén các tập tin trong hệ điều hành Microsoft Windows. Các tài liệu lưu trữ được sử dụng trong các gói cài đặt hệ điều hành (Windows Installer, AdvPack, Device Installer, API) và hỗ trợ chữ ký kỹ thuật số. Các định dạng sử dụng ba phương pháp nén tùy thuộc vào lưu trữ cụ thể.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CAB Chuyển đổi Đánh giá
1 CAB sang ZIP 4.6 55 phiếu bầu
2 CAB sang RAR 4.8 16 phiếu bầu
3 CAB sang JAR 4.8 5 phiếu bầu
4 CAB sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
5 CAB sang LHA 5.0 1 phiếu bầu
6 CAB sang TAR
7 CAB sang CPIO
8 CAB sang ARJ
9 CAB sang TGZ
10 CAB sang TBZ2
11 CAB sang TAR.BZ
12 CAB sang TAR.Z
13 CAB sang TAR.LZO
14 CAB sang TAR.LZ
15 CAB sang TAR.LZMA
16 CAB sang TAR.XZ
17 CAB sang TAR.7Z