Công Cụ Chuyển Đổi LHA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file lha sang định dạng khác và từ định dạng khác sang lha

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

lha

LHArc

Đối với lưu trữ với các tập tin nén dựa trên thuật toán LHARC. Đó là một định dạng lưu trữ phổ biến trên các máy tính Amiga. Nó được sử dụng để nén gói cài đặt trên các trò chơi trước đó. Sau đó nó được thay thế bằng các định dạng nén LZH. Hiện nay LHA vẫn còn phân phối tại Nhật Bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả