Công Cụ Chuyển Đổi LHA

Chuyển đổi trực tuyến từ file lha sang định dạng khác và từ định dạng khác sang lha

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

lha

LHArc

Đối với lưu trữ với các tập tin nén dựa trên thuật toán LHARC. Đó là một định dạng lưu trữ phổ biến trên các máy tính Amiga. Nó được sử dụng để nén gói cài đặt trên các trò chơi trước đó. Sau đó nó được thay thế bằng các định dạng nén LZH. Hiện nay LHA vẫn còn phân phối tại Nhật Bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ LHA Chuyển đổi Đánh giá
1 LHA sang ZIP 4.8 31 phiếu bầu
2 LHA sang RAR 4.3 7 phiếu bầu
3 LHA sang 7Z 4.8 4 phiếu bầu
4 LHA sang TAR.7Z 5.0 1 phiếu bầu
5 LHA sang TAR
6 LHA sang CPIO
7 LHA sang ARJ
8 LHA sang JAR
9 LHA sang TGZ
10 LHA sang TBZ2
11 LHA sang TAR.BZ
12 LHA sang TAR.Z
13 LHA sang TAR.LZO
14 LHA sang TAR.LZ
15 LHA sang TAR.LZMA
Chuyển đổi sang LHA Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang LHA 4.5 48 phiếu bầu
2 RAR sang LHA 3.8 17 phiếu bầu
3 7Z sang LHA 4.7 3 phiếu bầu
4 CAB sang LHA 5.0 1 phiếu bầu
5 ACE sang LHA
6 ALZ sang LHA
7 ARC sang LHA
8 ARJ sang LHA
9 CPIO sang LHA
10 DEB sang LHA
11 JAR sang LHA
12 RPM sang LHA
13 TAR sang LHA
14 TAR.7Z sang LHA
15 TAR.BZ sang LHA

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi LHA

4.5 (114 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!