เครื่องมือแปลงไฟล์ LHA ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล lha หรือแปลงให้เป็นสกุล lha

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

lha

LHArc

สำหรับการเก็บถาวรที่มีการบีบอัดไฟล์ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการ LHARC มันเป็นรูปแบบการจัดเก็บที่เป็นที่นิยมในคอมพิวเตอร์เอมิ โดยจะใช้สำหรับการบีบอัดแพ็กเก็ตที่ติดตั้งในการเล่นเกมก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นมันก็ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบการบีบ LZH ปัจจุบันมีการกระจาย LHA ยังคงอยู่ในประเทศญี่ปุ่น