Công Cụ Chuyển Đổi DEB

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file deb. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

deb

Debian Compressed Archive File

Đây là một định dạng nén được sử dụng cho các gói Debian và các hệ thống Unix khác. Nó đại diện cho các file nhị phân đóng gói có chứa thông tin về quyền tác giả, số phiên bản định dạng, dữ liệu cấu hình và các tài liệu khác cần thiết cho việc cài đặt các chương trình từ một gói.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DEB Chuyển đổi Đánh giá
1 DEB sang ZIP 4.6 139 phiếu bầu
2 DEB sang TGZ 4.8 32 phiếu bầu
3 DEB sang TAR.XZ 4.8 22 phiếu bầu
4 DEB sang JAR 4.2 19 phiếu bầu
5 DEB sang RAR 4.7 18 phiếu bầu
6 DEB sang 7Z 3.8 3 phiếu bầu
7 DEB sang TAR 5.0 2 phiếu bầu
8 DEB sang TAR.LZMA 5.0 1 phiếu bầu
9 DEB sang TBZ2 4.0 1 phiếu bầu
10 DEB sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
11 DEB sang CPIO
12 DEB sang ARJ
13 DEB sang LHA
14 DEB sang TAR.BZ
15 DEB sang TAR.Z

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DEB

4.6 (238 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!