Công Cụ Chuyển Đổi RAR

Chuyển đổi trực tuyến từ file rar sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rar

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rar

WinRAR Lưu trữ nén

Đây là một trong những định dạng file nén phổ biến nhất. Nó được tạo ra bởi lập trình viên người Nga Evgeny Roshal. Các định dạng cho phép một để phá vỡ một tập tin lưu trữ thành nhiều phần, để chặn một kho lưu trữ để ngăn ngừa thay đổi ngẫu nhiên, và để tăng cường phục hồi dữ liệu (giúp làm mới một kho lưu trữ bị hư hỏng). Nó có một thuật toán AES 128-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAR Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 105,163 phiếu bầu
2 RAR sang JAR 4.6 1,302 phiếu bầu
3 RAR sang 7Z 4.6 642 phiếu bầu
4 RAR sang TAR 4.7 250 phiếu bầu
5 RAR sang TGZ 4.8 221 phiếu bầu
6 RAR sang ARJ 4.5 44 phiếu bầu
7 RAR sang LHA 4.4 34 phiếu bầu
8 RAR sang TAR.XZ 4.5 33 phiếu bầu
9 RAR sang TAR.LZ 4.4 19 phiếu bầu
10 RAR sang CPIO 4.5 18 phiếu bầu
11 RAR sang TBZ2 4.6 13 phiếu bầu
12 RAR sang TAR.Z 4.5 10 phiếu bầu
13 RAR sang TAR.LZMA 5.0 7 phiếu bầu
14 RAR sang TAR.BZ 4.8 6 phiếu bầu
15 RAR sang TAR.7Z 5.0 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang RAR 4.6 8,511 phiếu bầu
2 7Z sang RAR 4.7 1,860 phiếu bầu
3 JAR sang RAR 4.5 277 phiếu bầu
4 ACE sang RAR 4.7 76 phiếu bầu
5 TAR sang RAR 4.7 75 phiếu bầu
6 TGZ sang RAR 4.7 58 phiếu bầu
7 DEB sang RAR 4.7 22 phiếu bầu
8 ARC sang RAR 4.6 19 phiếu bầu
9 CAB sang RAR 4.8 19 phiếu bầu
10 RPM sang RAR 4.8 13 phiếu bầu
11 ALZ sang RAR 4.9 12 phiếu bầu
12 TAR.LZ sang RAR 5.0 8 phiếu bầu
13 ARJ sang RAR 4.1 8 phiếu bầu
14 LHA sang RAR 4.3 7 phiếu bầu
15 CPIO sang RAR 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RAR

4.7 (119,483 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!