RAR

rar

WinRAR Lưu trữ nén

Đây là một trong những định dạng file nén phổ biến nhất. Nó được tạo ra bởi lập trình viên người Nga Evgeny Roshal. Các định dạng cho phép một để phá vỡ một tập tin lưu trữ thành nhiều phần, để chặn một kho lưu trữ để ngăn ngừa thay đổi ngẫu nhiên, và để tăng cường phục hồi dữ liệu (giúp làm mới một kho lưu trữ bị hư hỏng). Nó có một thuật toán AES 128-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAR Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 40,387 phiếu bầu
2 RAR sang JAR 4.7 388 phiếu bầu
3 RAR sang TAR 4.8 219 phiếu bầu
4 RAR sang 7Z 4.7 178 phiếu bầu
5 RAR sang TGZ 4.9 95 phiếu bầu
6 RAR sang ARJ 4.8 16 phiếu bầu
7 RAR sang CPIO 4.6 8 phiếu bầu
8 RAR sang TBZ2 5.0 7 phiếu bầu
9 RAR sang TAR.XZ 4.8 5 phiếu bầu
10 RAR sang TAR.Z 4.8 4 phiếu bầu
11 RAR sang TAR.LZ 5.0 4 phiếu bầu
12 RAR sang TAR.BZ 5.0 4 phiếu bầu
13 RAR sang LHA 5.0 3 phiếu bầu
14 RAR sang TAR.LZMA 5.0 2 phiếu bầu
15 RAR sang TAR.7Z 5.0 2 phiếu bầu
16 RAR sang TAR.LZO
Chuyển đổi sang RAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang RAR 4.7 2,622 phiếu bầu
2 7Z sang RAR 4.7 938 phiếu bầu
3 JAR sang RAR 4.9 89 phiếu bầu
4 TGZ sang RAR 4.7 42 phiếu bầu
5 ARC sang RAR 4.5 16 phiếu bầu
6 TAR sang RAR 4.7 15 phiếu bầu
7 CAB sang RAR 4.7 10 phiếu bầu
8 TAR.LZ sang RAR 5.0 8 phiếu bầu
9 ACE sang RAR 4.9 7 phiếu bầu
10 RPM sang RAR 4.8 5 phiếu bầu
11 ARJ sang RAR 4.8 4 phiếu bầu
12 ALZ sang RAR 5.0 3 phiếu bầu
13 TAR.XZ sang RAR 5.0 3 phiếu bầu
14 DEB sang RAR 5.0 2 phiếu bầu
15 LHA sang RAR 4.5 2 phiếu bầu
16 TBZ2 sang RAR 5.0 2 phiếu bầu
17 TAR.LZMA sang RAR 5.0 2 phiếu bầu
18 CPIO sang RAR 4.0 1 phiếu bầu
19 TAR.Z sang RAR 5.0 1 phiếu bầu
20 TAR.7Z sang RAR
21 TAR.BZ sang RAR
22 TAR.LZO sang RAR