Công Cụ Chuyển Đổi TAR.Z (TZ) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.z sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.z

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tar.z

Nén file Lưu Trữ

Đây là một định dạng nén dữ liệu trong các hệ thống Unix để tiết kiệm không gian làm việc, được tạo ra với sự giúp đỡ của các container TAR, kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén tar.z.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả