Công Cụ Chuyển Đổi TAR.Z (TZ)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.z sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.z

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.z

Nén file Lưu Trữ

Đây là một định dạng nén dữ liệu trong các hệ thống Unix để tiết kiệm không gian làm việc, được tạo ra với sự giúp đỡ của các container TAR, kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén tar.z.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang TAR.Z Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR.Z 4.5 45 phiếu bầu
2 RAR sang TAR.Z 4.6 14 phiếu bầu
3 TAR sang TAR.Z 4.5 8 phiếu bầu
4 7Z sang TAR.Z 4.4 7 phiếu bầu
5 TGZ sang TAR.Z 5.0 4 phiếu bầu
6 JAR sang TAR.Z 5.0 2 phiếu bầu
7 DEB sang TAR.Z 3.0 1 phiếu bầu
8 RPM sang TAR.Z 3.0 1 phiếu bầu
9 ACE sang TAR.Z
10 ALZ sang TAR.Z
11 ARC sang TAR.Z
12 ARJ sang TAR.Z
13 CAB sang TAR.Z
14 CPIO sang TAR.Z
15 LHA sang TAR.Z

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.Z

4.6 (87 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!