Công Cụ Chuyển Đổi ARC

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file arc. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

arc

ARC Compressed Archive File

Đây là một định dạng lưu trữ tập tin lỗi thời. Nó có thể lưu trữ nhiều tập tin nén hoặc nén trong một kho lưu trữ, có thể được giải nén với sự giúp đỡ của một công cụ đặc biệt. Đó là tiền thân của định dạng ZIP. Nó được sử dụng trong MS-DOS và Macintosh máy tính.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ARC Chuyển đổi Đánh giá
1 ARC sang ZIP 4.6 48 phiếu bầu
2 ARC sang 7Z 4.6 27 phiếu bầu
3 ARC sang RAR 4.6 19 phiếu bầu
4 ARC sang TGZ 5.0 1 phiếu bầu
5 ARC sang TAR
6 ARC sang CPIO
7 ARC sang ARJ
8 ARC sang JAR
9 ARC sang LHA
10 ARC sang TBZ2
11 ARC sang TAR.BZ
12 ARC sang TAR.Z
13 ARC sang TAR.LZO
14 ARC sang TAR.LZ
15 ARC sang TAR.LZMA

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ARC

4.6 (95 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!