Công Cụ Chuyển Đổi TAR

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar

Băng Lưu trữ file

Đây là định dạng chuẩn cho nén dữ liệu trong một môi trường Unix. Nó được sử dụng để lưu trữ nhiều tập tin trong một kho lưu trữ và để tạo ra một kho lưu trữ tập tin hệ thống và phân phối phần mềm. Trong một kho lưu trữ TAR, thông tin được đăng nhập về chủ sở hữu, các nhóm tập tin, cấu trúc Danh mục và thời gian tập. bzip2 và gzip công cụ khác nhau được sử dụng để tạo ra một kho lưu trữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TAR Chuyển đổi Đánh giá
1 TAR sang ZIP 4.7 1,037 phiếu bầu
2 TAR sang RAR 4.7 99 phiếu bầu
3 TAR sang TGZ 4.6 93 phiếu bầu
4 TAR sang JAR 4.4 39 phiếu bầu
5 TAR sang TAR.LZMA 4.9 15 phiếu bầu
6 TAR sang 7Z 4.9 11 phiếu bầu
7 TAR sang TAR.Z 4.5 8 phiếu bầu
8 TAR sang TAR.7Z 5.0 6 phiếu bầu
9 TAR sang TAR.LZ 4.8 5 phiếu bầu
10 TAR sang TAR.XZ 5.0 4 phiếu bầu
11 TAR sang CPIO 5.0 3 phiếu bầu
12 TAR sang TAR.BZ 5.0 3 phiếu bầu
13 TAR sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
14 TAR sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
15 TAR sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR 4.8 542 phiếu bầu
2 RAR sang TAR 4.7 250 phiếu bầu
3 TGZ sang TAR 4.8 16 phiếu bầu
4 RPM sang TAR 5.0 14 phiếu bầu
5 7Z sang TAR 5.0 12 phiếu bầu
6 TAR.XZ sang TAR 5.0 5 phiếu bầu
7 JAR sang TAR 5.0 4 phiếu bầu
8 TAR.LZ sang TAR 5.0 3 phiếu bầu
9 DEB sang TAR 5.0 2 phiếu bầu
10 ACE sang TAR
11 ALZ sang TAR
12 ARC sang TAR
13 ARJ sang TAR
14 CAB sang TAR
15 CPIO sang TAR

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR

4.8 (2,194 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!