Công Cụ Chuyển Đổi 7Z

Chuyển đổi trực tuyến từ file 7z sang định dạng khác và từ định dạng khác sang 7z

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

7z

7-Zip nén tập tin

Định dạng này tác phẩm dựa trên LZMA nén thuật toán chính. Ban đầu nó được sử dụng trong các tài liệu lưu trữ 7-Zip. các thuật toán nén khác có thể được sử dụng trong 7z kể từ khi định dạng này có kiến ​​trúc mở cho các nhà phát triển. Nó có một hệ số nén cao. Các thuật toán mã hóa AES-256.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 7Z sang ZIP 4.8 12,054 phiếu bầu
2 7Z sang RAR 4.6 1,385 phiếu bầu
3 7Z sang JAR 4.6 98 phiếu bầu
4 7Z sang TGZ 4.7 27 phiếu bầu
5 7Z sang TAR 5.0 12 phiếu bầu
6 7Z sang ARJ 4.7 10 phiếu bầu
7 7Z sang TAR.7Z 4.9 8 phiếu bầu
8 7Z sang TAR.LZ 5.0 5 phiếu bầu
9 7Z sang LHA 4.7 3 phiếu bầu
10 7Z sang TAR.XZ 5.0 2 phiếu bầu
11 7Z sang TAR.LZMA 5.0 1 phiếu bầu
12 7Z sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
13 7Z sang TAR.Z 5.0 1 phiếu bầu
14 7Z sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
15 7Z sang CPIO 3.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.5 18,304 phiếu bầu
2 RAR sang 7Z 4.6 396 phiếu bầu
3 TAR.LZ sang 7Z 5.0 46 phiếu bầu
4 ACE sang 7Z 5.0 22 phiếu bầu
5 ARC sang 7Z 4.6 21 phiếu bầu
6 JAR sang 7Z 4.6 18 phiếu bầu
7 TGZ sang 7Z 4.5 15 phiếu bầu
8 TAR sang 7Z 4.8 5 phiếu bầu
9 ARJ sang 7Z 3.8 4 phiếu bầu
10 ALZ sang 7Z 3.8 4 phiếu bầu
11 LHA sang 7Z 4.8 4 phiếu bầu
12 DEB sang 7Z 3.8 3 phiếu bầu
13 TAR.7Z sang 7Z 4.5 2 phiếu bầu
14 TAR.Z sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
15 CAB sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi 7Z

4.6 (32,574 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!