Công Cụ Chuyển Đổi 7Z Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file 7z sang định dạng khác và từ định dạng khác sang 7z

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 395,242,664 tập tin với tổng dung lượng là 5,643 TB

7z

7-Zip nén tập tin

Định dạng này tác phẩm dựa trên LZMA nén thuật toán chính. Ban đầu nó được sử dụng trong các tài liệu lưu trữ 7-Zip. các thuật toán nén khác có thể được sử dụng trong 7z kể từ khi định dạng này có kiến ​​trúc mở cho các nhà phát triển. Nó có một hệ số nén cao. Các thuật toán mã hóa AES-256.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 7Z sang ZIP 4.8 8,900 phiếu bầu
2 7Z sang RAR 4.7 1,078 phiếu bầu
3 7Z sang JAR 4.6 69 phiếu bầu
4 7Z sang TGZ 4.9 24 phiếu bầu
5 7Z sang TAR 5.0 12 phiếu bầu
6 7Z sang ARJ 4.6 7 phiếu bầu
7 7Z sang TAR.LZ 5.0 5 phiếu bầu
8 7Z sang TAR.7Z 5.0 3 phiếu bầu
9 7Z sang LHA 4.5 2 phiếu bầu
10 7Z sang TAR.XZ 5.0 2 phiếu bầu
11 7Z sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
12 7Z sang TAR.Z 5.0 1 phiếu bầu
13 7Z sang CPIO 3.0 1 phiếu bầu
14 7Z sang TBZ2
15 7Z sang TAR.BZ
Chuyển đổi sang 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.6 12,651 phiếu bầu
2 RAR sang 7Z 4.7 236 phiếu bầu
3 TAR.LZ sang 7Z 5.0 46 phiếu bầu
4 ARC sang 7Z 4.5 18 phiếu bầu
5 TGZ sang 7Z 4.6 12 phiếu bầu
6 JAR sang 7Z 4.8 8 phiếu bầu
7 ACE sang 7Z 5.0 7 phiếu bầu
8 TAR sang 7Z 5.0 3 phiếu bầu
9 ALZ sang 7Z 3.8 2 phiếu bầu
10 TAR.Z sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
11 TAR.7Z sang 7Z 4.5 2 phiếu bầu
12 LHA sang 7Z 4.0 2 phiếu bầu
13 TAR.LZMA sang 7Z 4.0 1 phiếu bầu
14 CAB sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu
15 ARJ sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi 7Z

4.7 (23,153 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!