แปลง 7Z

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล 7z หรือแปลงให้เป็นสกุล 7z

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

7z

7-Zip การบีบอัดไฟล์

รูปแบบนี้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของหลัก LZMA วิธีการบีบอัด มันถูกนำมาใช้ในหอจดหมายเหตุ 7-Zip ขั้นตอนวิธีการบีบอัดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ใน 7z ตั้งแต่รูปแบบนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดสำหรับนักพัฒนา แต่ก็มีค่าสัมประสิทธิ์การบีบอัดสูง ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส AES-256

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 7Z การแปลง ให้คะแนน
1 7Z เป็น ZIP 4.8 12,282 คะแนน
2 7Z เป็น RAR 4.6 1,412 คะแนน
3 7Z เป็น JAR 4.6 99 คะแนน
4 7Z เป็น TGZ 4.7 29 คะแนน
5 7Z เป็น TAR 5.0 12 คะแนน
6 7Z เป็น ARJ 4.7 10 คะแนน
7 7Z เป็น TAR.7Z 4.9 8 คะแนน
8 7Z เป็น TAR.LZ 5.0 5 คะแนน
9 7Z เป็น LHA 4.7 3 คะแนน
10 7Z เป็น TAR.XZ 5.0 2 คะแนน
11 7Z เป็น TAR.LZMA 5.0 1 คะแนน
12 7Z เป็น TAR.LZO 5.0 1 คะแนน
13 7Z เป็น TAR.Z 5.0 1 คะแนน
14 7Z เป็น TBZ2 5.0 1 คะแนน
15 7Z เป็น CPIO 3.0 1 คะแนน
แปลงเป็น 7Z การแปลง ให้คะแนน
1 ZIP เป็น 7Z 4.5 18,789 คะแนน
2 RAR เป็น 7Z 4.6 409 คะแนน
3 TAR.LZ เป็น 7Z 5.0 46 คะแนน
4 ACE เป็น 7Z 5.0 22 คะแนน
5 ARC เป็น 7Z 4.6 21 คะแนน
6 JAR เป็น 7Z 4.6 19 คะแนน
7 TGZ เป็น 7Z 4.5 15 คะแนน
8 TAR เป็น 7Z 4.8 5 คะแนน
9 ARJ เป็น 7Z 3.8 4 คะแนน
10 ALZ เป็น 7Z 3.8 4 คะแนน
11 LHA เป็น 7Z 4.8 4 คะแนน
12 DEB เป็น 7Z 3.8 3 คะแนน
13 TAR.7Z เป็น 7Z 4.5 2 คะแนน
14 TAR.Z เป็น 7Z 5.0 2 คะแนน
15 CAB เป็น 7Z 5.0 2 คะแนน

ดูทั้งหมด

7Z เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (33,336 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!