Công Cụ Chuyển Đổi JAR

Chuyển đổi trực tuyến từ file jar sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jar

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jar

Java Archive

Định dạng này là một kho lưu trữ Java và được trình bày như là một tập tin ZIP điển hình, trong đó một phần của chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java. Nó dần được thay thế bởi các nền tảng di động mới, kể từ JAR được sử dụng để khởi động các ứng dụng và trò chơi trên thế hệ đầu điện thoại di động. Chúng có thể chứa một chữ ký kỹ thuật số, và họ đang tích cực được sử dụng trong các trình duyệt phổ biến để lưu trữ bổ sung.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JAR Chuyển đổi Đánh giá
1 JAR sang ZIP 4.5 3,429 phiếu bầu
2 JAR sang RAR 4.5 277 phiếu bầu
3 JAR sang 7Z 4.5 26 phiếu bầu
4 JAR sang TGZ 4.9 11 phiếu bầu
5 JAR sang ARJ 4.6 9 phiếu bầu
6 JAR sang TAR.BZ 4.4 7 phiếu bầu
7 JAR sang CPIO 4.6 5 phiếu bầu
8 JAR sang TAR 5.0 4 phiếu bầu
9 JAR sang TAR.XZ 4.0 3 phiếu bầu
10 JAR sang TAR.Z 5.0 2 phiếu bầu
11 JAR sang TBZ2 4.5 2 phiếu bầu
12 JAR sang TAR.7Z 3.0 1 phiếu bầu
13 JAR sang TAR.LZMA 5.0 1 phiếu bầu
14 JAR sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
15 JAR sang LHA
Chuyển đổi sang JAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang JAR 4.6 6,217 phiếu bầu
2 RAR sang JAR 4.6 1,301 phiếu bầu
3 7Z sang JAR 4.5 143 phiếu bầu
4 TGZ sang JAR 4.7 37 phiếu bầu
5 DEB sang JAR 3.8 31 phiếu bầu
6 TAR sang JAR 4.5 29 phiếu bầu
7 RPM sang JAR 5.0 12 phiếu bầu
8 CAB sang JAR 4.8 5 phiếu bầu
9 TBZ2 sang JAR 5.0 3 phiếu bầu
10 ARJ sang JAR 5.0 2 phiếu bầu
11 ACE sang JAR
12 ALZ sang JAR
13 ARC sang JAR
14 CPIO sang JAR
15 LHA sang JAR

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JAR

4.6 (11,830 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!