Công Cụ Chuyển Đổi TAR.BZ (TBZ)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.bz sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.bz

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.bz

Nén file Lưu Trữ

Đây là một tài liệu nén trong container TAR với sự giúp đỡ của các công cụ bzip. Nó được tạo ra để sử dụng trong các hệ thống Unix. Các thùng chứa TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén TBZ. Họ đang sử dụng như các gói cài đặt trong trình cài đặt của một số hệ điều hành.

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.BZ

4.6 (29 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!