Công Cụ Chuyển Đổi TAR.LZO (TLZO)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.lzo sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.lzo

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.lzo

Nén file Lưu Trữ

Đây là một thuật toán đa luồng cho tập tin nén, phát triển với tốc độ dữ liệu nén tối đa. Nó được thực hiện với sự giúp đỡ của chương trình Lzop miễn phí với việc sử dụng các container TAR, kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén tar.lzo.

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.LZO

4.5 (35 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!