Công Cụ Chuyển Đổi ZIP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file zip sang định dạng khác và từ định dạng khác sang zip

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 417,986,246 tập tin với tổng dung lượng là 6,045 TB

zip

Nén file Lưu Trữ

Một định dạng phổ biến để nén dữ liệu. Nó được sử dụng bởi một số lượng lớn các ứng dụng cho việc trao đổi dữ liệu, sao lưu và nén tập tin. Trong tài liệu lưu trữ ZIP họ sử dụng các thuật toán nén khác nhau. Các thuật toán mã hóa là độc quyền, do đó dữ liệu bí mật được lưu trữ tốt hơn trong một kho lưu trữ với một hệ thống bảo vệ phức tạp hơn (RAR, 7z, vv).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.6 13,051 phiếu bầu
2 ZIP sang RAR 4.6 3,384 phiếu bầu
3 ZIP sang JAR 4.7 2,416 phiếu bầu
4 ZIP sang TAR 4.8 542 phiếu bầu
5 ZIP sang TGZ 4.8 156 phiếu bầu
6 ZIP sang ARJ 4.7 29 phiếu bầu
7 ZIP sang LHA 4.7 21 phiếu bầu
8 ZIP sang TAR.XZ 4.8 15 phiếu bầu
9 ZIP sang CPIO 5.0 12 phiếu bầu
10 ZIP sang TBZ2 4.9 11 phiếu bầu
11 ZIP sang TAR.LZ 4.8 8 phiếu bầu
12 ZIP sang TAR.7Z 4.7 7 phiếu bầu
13 ZIP sang TAR.Z 5.0 6 phiếu bầu
14 ZIP sang TAR.LZMA 5.0 3 phiếu bầu
15 ZIP sang TAR.BZ 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 53,422 phiếu bầu
2 7Z sang ZIP 4.8 9,165 phiếu bầu
3 JAR sang ZIP 4.7 1,436 phiếu bầu
4 TGZ sang ZIP 4.7 1,055 phiếu bầu
5 TAR sang ZIP 4.7 354 phiếu bầu
6 ACE sang ZIP 4.5 110 phiếu bầu
7 DEB sang ZIP 4.8 87 phiếu bầu
8 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
9 ALZ sang ZIP 4.6 48 phiếu bầu
10 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
11 ARJ sang ZIP 4.7 45 phiếu bầu
12 CAB sang ZIP 4.7 39 phiếu bầu
13 ARC sang ZIP 4.5 33 phiếu bầu
14 RPM sang ZIP 4.5 32 phiếu bầu
15 TAR.XZ sang ZIP 5.0 21 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ZIP

4.7 (88,284 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!