Công Cụ Chuyển Đổi ZIP

Chuyển đổi trực tuyến từ file zip sang định dạng khác và từ định dạng khác sang zip

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

zip

Nén file Lưu Trữ

Một định dạng phổ biến để nén dữ liệu. Nó được sử dụng bởi một số lượng lớn các ứng dụng cho việc trao đổi dữ liệu, sao lưu và nén tập tin. Trong tài liệu lưu trữ ZIP họ sử dụng các thuật toán nén khác nhau. Các thuật toán mã hóa là độc quyền, do đó dữ liệu bí mật được lưu trữ tốt hơn trong một kho lưu trữ với một hệ thống bảo vệ phức tạp hơn (RAR, 7z, vv).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.5 18,789 phiếu bầu
2 ZIP sang RAR 4.6 5,447 phiếu bầu
3 ZIP sang JAR 4.6 4,069 phiếu bầu
4 ZIP sang TAR 4.8 542 phiếu bầu
5 ZIP sang TGZ 4.7 242 phiếu bầu
6 ZIP sang ARJ 4.6 50 phiếu bầu
7 ZIP sang LHA 4.6 41 phiếu bầu
8 ZIP sang TAR.XZ 4.8 28 phiếu bầu
9 ZIP sang CPIO 4.8 24 phiếu bầu
10 ZIP sang TBZ2 4.8 16 phiếu bầu
11 ZIP sang TAR.7Z 4.6 14 phiếu bầu
12 ZIP sang TAR.Z 4.6 12 phiếu bầu
13 ZIP sang TAR.LZMA 4.3 12 phiếu bầu
14 ZIP sang TAR.BZ 4.5 11 phiếu bầu
15 ZIP sang TAR.LZ 4.1 11 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 77,382 phiếu bầu
2 7Z sang ZIP 4.8 12,282 phiếu bầu
3 JAR sang ZIP 4.6 2,239 phiếu bầu
4 TGZ sang ZIP 4.7 1,223 phiếu bầu
5 TAR sang ZIP 4.7 554 phiếu bầu
6 ACE sang ZIP 4.6 232 phiếu bầu
7 DEB sang ZIP 4.6 138 phiếu bầu
8 ALZ sang ZIP 4.6 76 phiếu bầu
9 ARJ sang ZIP 4.5 64 phiếu bầu
10 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
11 CAB sang ZIP 4.6 54 phiếu bầu
12 RPM sang ZIP 4.6 49 phiếu bầu
13 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
14 ARC sang ZIP 4.5 37 phiếu bầu
15 CPIO sang ZIP

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ZIP

4.7 (127,705 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!