Công Cụ Chuyển Đổi ZIP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file zip sang định dạng khác và từ định dạng khác sang zip

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

zip

Nén file Lưu Trữ

Một định dạng phổ biến để nén dữ liệu. Nó được sử dụng bởi một số lượng lớn các ứng dụng cho việc trao đổi dữ liệu, sao lưu và nén tập tin. Trong tài liệu lưu trữ ZIP họ sử dụng các thuật toán nén khác nhau. Các thuật toán mã hóa là độc quyền, do đó dữ liệu bí mật được lưu trữ tốt hơn trong một kho lưu trữ với một hệ thống bảo vệ phức tạp hơn (RAR, 7z, vv).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.7 10,699 phiếu bầu
2 ZIP sang RAR 4.7 2,712 phiếu bầu
3 ZIP sang JAR 4.8 1,703 phiếu bầu
4 ZIP sang TAR 4.8 468 phiếu bầu
5 ZIP sang TGZ 4.9 114 phiếu bầu
6 ZIP sang ARJ 4.8 25 phiếu bầu
7 ZIP sang LHA 4.6 16 phiếu bầu
8 ZIP sang CPIO 5.0 11 phiếu bầu
9 ZIP sang TAR.XZ 4.8 9 phiếu bầu
10 ZIP sang TBZ2 4.9 7 phiếu bầu
11 ZIP sang TAR.Z 5.0 6 phiếu bầu
12 ZIP sang TAR.LZ 5.0 5 phiếu bầu
13 ZIP sang TAR.LZMA 5.0 3 phiếu bầu
14 ZIP sang TAR.7Z 5.0 3 phiếu bầu
15 ZIP sang TAR.BZ 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 42,023 phiếu bầu
2 7Z sang ZIP 4.7 7,350 phiếu bầu
3 JAR sang ZIP 4.8 1,098 phiếu bầu
4 TGZ sang ZIP 4.7 975 phiếu bầu
5 TAR sang ZIP 4.7 272 phiếu bầu
6 DEB sang ZIP 4.8 66 phiếu bầu
7 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
8 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
9 ARJ sang ZIP 4.7 35 phiếu bầu
10 ALZ sang ZIP 4.6 33 phiếu bầu
11 ARC sang ZIP 4.5 32 phiếu bầu
12 CAB sang ZIP 4.7 30 phiếu bầu
13 ACE sang ZIP 4.0 25 phiếu bầu
14 TAR.XZ sang ZIP 5.0 21 phiếu bầu
15 RPM sang ZIP 4.6 17 phiếu bầu

Xem tất cả