Công Cụ Chuyển Đổi TAR.LZMA (TLZMA)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.lzma sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.lzma

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.lzma

Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm

Đây là một phương pháp đa luồng để nén các tập tin, sử dụng trong lưu trữ 7-Zip để tạo nén 7z lưu trữ, và cũng có trong lưu trữ khác. Nó có hiệu suất nén tốt hơn về tỷ lệ và tốc độ hơn lưu trữ bzip2. Nó phân phối với mã mở cho các nhà phát triển.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.LZMA

4.7 (73 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!