Công Cụ Chuyển Đổi TBZ2 (TAR.BZ2)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tbz2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tbz2

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tbz2

Nén file Lưu Trữ

Phiên bản đầy đủ nhất của các kho lưu trữ TBZ. Nó được tạo ra với sự giúp đỡ của các tiện ích bzip2. Nó được tạo ra để sử dụng trong các hệ thống Unix. Các thùng chứa TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một TBZ nén file.They're sử dụng như các gói cài đặt trong trình cài đặt của một số hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TBZ2 Chuyển đổi Đánh giá
1 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
2 TBZ2 sang TGZ 5.0 4 phiếu bầu
3 TBZ2 sang JAR 5.0 3 phiếu bầu
4 TBZ2 sang RAR 5.0 3 phiếu bầu
5 TBZ2 sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu
6 TBZ2 sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
7 TBZ2 sang TAR
8 TBZ2 sang CPIO
9 TBZ2 sang ARJ
10 TBZ2 sang LHA
11 TBZ2 sang TAR.BZ
12 TBZ2 sang TAR.Z
13 TBZ2 sang TAR.LZO
14 TBZ2 sang TAR.LZ
15 TBZ2 sang TAR.LZMA
Chuyển đổi sang TBZ2 Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TBZ2 4.8 17 phiếu bầu
2 RAR sang TBZ2 4.7 12 phiếu bầu
3 DEB sang TBZ2 4.5 2 phiếu bầu
4 TGZ sang TBZ2 5.0 2 phiếu bầu
5 TAR.LZ sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
6 TAR sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
7 RPM sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
8 JAR sang TBZ2 4.0 1 phiếu bầu
9 7Z sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
10 ACE sang TBZ2
11 ALZ sang TBZ2
12 ARC sang TBZ2
13 ARJ sang TBZ2
14 CAB sang TBZ2
15 CPIO sang TBZ2

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TBZ2

4.7 (99 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!