Công Cụ Chuyển Đổi TAR.7Z (T7Z)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.7z sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.7z

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.7z

Nén file Lưu Trữ

Định dạng này hoạt động dựa trên các thuật toán nén LZMA nguyên tắc. Ban đầu nó được sử dụng trong các tài liệu lưu trữ 7-Zip. lưu trữ tar.7z được tạo ra để lưu trữ thông tin về chủ sở hữu tập tin và để dễ sử dụng trong các hệ thống Unix, dựa trên một công cụ TAR lưu trữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang TAR.7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR.7Z 4.4 27 phiếu bầu
2 7Z sang TAR.7Z 4.8 16 phiếu bầu
3 RAR sang TAR.7Z 5.0 6 phiếu bầu
4 TAR sang TAR.7Z 5.0 6 phiếu bầu
5 TGZ sang TAR.7Z 5.0 2 phiếu bầu
6 CPIO sang TAR.7Z 4.0 1 phiếu bầu
7 LHA sang TAR.7Z 5.0 1 phiếu bầu
8 JAR sang TAR.7Z 3.0 1 phiếu bầu
9 ACE sang TAR.7Z
10 ALZ sang TAR.7Z
11 ARC sang TAR.7Z
12 ARJ sang TAR.7Z
13 CAB sang TAR.7Z
14 DEB sang TAR.7Z
15 RPM sang TAR.7Z

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.7Z

4.6 (69 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!