เครื่องมือแปลงไฟล์ AFM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล afm หรือแปลงให้เป็นสกุล afm

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 454,081,675 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 6,756 TB เรียบร้อยแล้ว

afm

Adobe Font Metrics

นี้ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท อะโดบีและมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตัวชี้วัดแบบที่ 1 แบบอักษร PostScript โครงสร้าง AFM ต้องใช้แม่แบบการควบคุมที่กำหนดลักษณะของสัญลักษณ์ตัวอักษรทุก โดยจะใช้เป็นหลักสำหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น AFM การแปลง ให้คะแนน
1 TTF เป็น AFM 4.6 123 คะแนน
2 OTF เป็น AFM 4.8 18 คะแนน
3 SVG เป็น AFM 4.7 3 คะแนน
4 PFB เป็น AFM 4.7 3 คะแนน
5 BIN เป็น AFM 4.5 2 คะแนน
6 CFF เป็น AFM 4.0 1 คะแนน
7 WOFF เป็น AFM 5.0 1 คะแนน
8 CID เป็น AFM
9 DFONT เป็น AFM
10 PFA เป็น AFM
11 PS เป็น AFM
12 PT3 เป็น AFM
13 SFD เป็น AFM
14 T11 เป็น AFM
15 T42 เป็น AFM

ดูทั้งหมด

AFM เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (225 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!