แปลง PFA

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pfa หรือแปลงให้เป็นสกุล pfa

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

pfa

PostScript Type 1

นี่คือรูปแบบตัวอักษร 7 บิตที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลดโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript แต่ก็มีการเข้ารหัสอักขระสองในเลขฐานสิบหก แต่ก็มีความเข้ากันได้ดีกับรูปแบบตัวอักษรหลาย PFA มีโครงร่างสำหรับสัญลักษณ์ตัวอักษรและการจัดรูปแบบในข้อมูลข้อความ ASCII

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PFA การแปลง ให้คะแนน
1 PFA เป็น TTF 4.8 11 คะแนน
2 PFA เป็น PFB 5.0 4 คะแนน
3 PFA เป็น JPG 5.0 2 คะแนน
4 PFA เป็น JPEG 4.0 1 คะแนน
5 PFA เป็น PFM 5.0 1 คะแนน
6 PFA เป็น PS 5.0 1 คะแนน
7 PFA เป็น WOFF 5.0 1 คะแนน
8 PFA เป็น AFM
9 PFA เป็น BIN
10 PFA เป็น CFF
11 PFA เป็น CID
12 PFA เป็น DFONT
13 PFA เป็น OTF
14 PFA เป็น PT3
15 PFA เป็น SFD
แปลงเป็น PFA การแปลง ให้คะแนน
1 TTF เป็น PFA 4.7 25 คะแนน
2 BIN เป็น PFA 4.7 3 คะแนน
3 OTF เป็น PFA 5.0 3 คะแนน
4 PFB เป็น PFA 3.8 3 คะแนน
5 SVG เป็น PFA 4.5 2 คะแนน
6 CFF เป็น PFA
7 CID เป็น PFA
8 DFONT เป็น PFA
9 PS เป็น PFA
10 PT3 เป็น PFA
11 SFD เป็น PFA
12 T11 เป็น PFA
13 T42 เป็น PFA
14 WOFF เป็น PFA

ดูทั้งหมด

PFA เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (57 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!