เครื่องมือแปลงไฟล์ PFA ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pfa หรือแปลงให้เป็นสกุล pfa

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

pfa

PostScript Type 1

นี่คือรูปแบบตัวอักษร 7 บิตที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลดโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript แต่ก็มีการเข้ารหัสอักขระสองในเลขฐานสิบหก แต่ก็มีความเข้ากันได้ดีกับรูปแบบตัวอักษรหลาย PFA มีโครงร่างสำหรับสัญลักษณ์ตัวอักษรและการจัดรูปแบบในข้อมูลข้อความ ASCII

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

PFA เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (46 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!