เครื่องมือแปลงไฟล์ PFB ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pfb หรือแปลงให้เป็นสกุล pfb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pfb

PostScript Type 1 (Binary)

รูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของ Type1-อักษรในซอฟต์แวร์บาง มันเป็น 8 บิตและดังนั้นจึงประมวลผลได้อย่างรวดเร็วโดยโปรแกรมและมีโครงสร้างขนาดเล็ก PFB มีข้อมูลเมตาเพิ่มเติม นอกจากนี้การจัดเก็บของแบบอักษรระบบเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้งานคือการประยุกต์ใช้ใน AutoCAD เพื่อสร้างไฟล์ตัวอักษรที่มีการรวบรวม

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PFB การแปลง ให้คะแนน
1 PFB เป็น TTF 4.6 231 คะแนน
2 PFB เป็น OTF 4.6 53 คะแนน
3 PFB เป็น PFM 4.7 15 คะแนน
4 PFB เป็น WOFF 4.8 9 คะแนน
5 PFB เป็น PS 4.5 2 คะแนน
6 PFB เป็น AFM 4.5 2 คะแนน
7 PFB เป็น PFA 3.0 1 คะแนน
8 PFB เป็น JPG 5.0 1 คะแนน
9 PFB เป็น TIFF 4.0 1 คะแนน
10 PFB เป็น BMP 3.0 1 คะแนน
11 PFB เป็น BIN
12 PFB เป็น CFF
13 PFB เป็น CID
14 PFB เป็น DFONT
15 PFB เป็น PT3
แปลงเป็น PFB การแปลง ให้คะแนน
1 TTF เป็น PFB 4.7 38 คะแนน
2 OTF เป็น PFB 4.7 15 คะแนน
3 BIN เป็น PFB 4.5 2 คะแนน
4 PFA เป็น PFB 5.0 2 คะแนน
5 SVG เป็น PFB 4.0 1 คะแนน
6 CFF เป็น PFB
7 CID เป็น PFB
8 DFONT เป็น PFB
9 PS เป็น PFB
10 PT3 เป็น PFB
11 SFD เป็น PFB
12 T11 เป็น PFB
13 T42 เป็น PFB
14 WOFF เป็น PFB

ดูทั้งหมด