เครื่องมือแปลงไฟล์ WPS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล wps หรือแปลงให้เป็นสกุล wps

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

wps

Microsoft Works Text Document

รูปแบบไฟล์ WPS จะคล้ายกับรูปแบบ DOC มันก็เป็นเอกสารข้อความ แต่มันถูกสร้างขึ้นด้วยตัวประมวลผลการทำงานของ Microsoft Word ที่; และไม่รวมถึงรูปแบบตัวเลือกขั้นสูงและแมโครที่เอกสาร Word อาจประกอบด้วย รุ่นของ Microsoft Word สามารถเปิดไฟล์ WPS เช่นเดียวกับ Microsoft Publisher

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WPS การแปลง ให้คะแนน
1 WPS เป็น DOC 4.3 1,967 คะแนน
2 WPS เป็น PDF 4.1 596 คะแนน
3 WPS เป็น DOCX 4.4 389 คะแนน
4 WPS เป็น JPG 4.2 222 คะแนน
5 WPS เป็น ODT 3.8 80 คะแนน
6 WPS เป็น RTF 3.8 39 คะแนน
7 WPS เป็น JPEG 4.0 26 คะแนน
8 WPS เป็น XLS 4.2 23 คะแนน
9 WPS เป็น TXT 4.3 16 คะแนน
10 WPS เป็น PPT 4.4 14 คะแนน
11 WPS เป็น HTML 5.0 10 คะแนน
12 WPS เป็น MOBI 5.0 7 คะแนน
13 WPS เป็น EPUB 4.2 6 คะแนน
14 WPS เป็น PNG 5.0 6 คะแนน
15 WPS เป็น GIF 4.0 4 คะแนน
แปลงเป็น WPS การแปลง ให้คะแนน
1 XPS เป็น WPS
2 OXPS เป็น WPS

ดูทั้งหมด

WPS เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.2 (3,427 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!