เครื่องมือแปลงไฟล์ DOT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล dot หรือแปลงให้เป็นสกุล dot

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

dot

Microsoft Word 97-2003 Template File

DOT เป็นไฟล์เทมเพลตที่สร้างโดย Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ ไฟล์ DOT เป็นการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์ที่ต้องมีเอกสารที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากที่มีแบบอักษรและการจัดวางเหมือนกันโดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายระหว่างพวกเขาเช่นชื่อและที่ต่างๆเช่น

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง DOT การแปลง ให้คะแนน
1 DOT เป็น PNG 4.5 200 คะแนน
2 DOT เป็น DOC 4.7 149 คะแนน
3 DOT เป็น JPG 5.0 103 คะแนน
4 DOT เป็น PDF 4.8 89 คะแนน
5 DOT เป็น DOCX 4.6 50 คะแนน
6 DOT เป็น XLS 4.6 36 คะแนน
7 DOT เป็น DOTX 4.8 17 คะแนน
8 DOT เป็น SVG 5.0 16 คะแนน
9 DOT เป็น DOTM 4.8 8 คะแนน
10 DOT เป็น PPT 5.0 4 คะแนน
11 DOT เป็น HTML 5.0 4 คะแนน
12 DOT เป็น TXT 5.0 4 คะแนน
13 DOT เป็น DOCM 5.0 4 คะแนน
14 DOT เป็น CSV 3.8 3 คะแนน
15 DOT เป็น PPTX 5.0 2 คะแนน
แปลงเป็น DOT การแปลง ให้คะแนน
1 DOCX เป็น DOT 4.8 53 คะแนน
2 JPG เป็น DOT 4.8 51 คะแนน
3 PDF เป็น DOT 4.9 49 คะแนน
4 DOTX เป็น DOT 5.0 26 คะแนน
5 PNG เป็น DOT 4.7 25 คะแนน
6 DOC เป็น DOT 5.0 24 คะแนน
7 ODT เป็น DOT 4.8 8 คะแนน
8 XLSX เป็น DOT 4.8 8 คะแนน
9 XLS เป็น DOT 4.8 6 คะแนน
10 TXT เป็น DOT 5.0 6 คะแนน
11 SNB เป็น DOT 4.8 5 คะแนน
12 PPTX เป็น DOT 5.0 4 คะแนน
13 CSV เป็น DOT 5.0 4 คะแนน
14 CDR เป็น DOT 4.7 3 คะแนน
15 SVG เป็น DOT 5.0 3 คะแนน

ดูทั้งหมด