เครื่องมือแปลงไฟล์ ODT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล odt หรือแปลงให้เป็นสกุล odt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

odt

ODF Text Document

ไฟล์กับข้อความการจัดเก็บสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟแวร์ฟรีตาม OpenOffice โดยจะใช้ในการเก็บหนังสือรายงานบันทึกและข้อมูลที่เป็นข้อความอื่น ๆ ไฟล์มีโครงสร้าง XML ที่ใช้เป็นรูปแบบ DOC ทางเลือกและมีรหัสที่มาเปิด

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง ODT การแปลง ให้คะแนน
1 ODT เป็น DOC 4.7 14,376 คะแนน
2 ODT เป็น PDF 4.9 6,598 คะแนน
3 ODT เป็น JPG 4.9 4,215 คะแนน
4 ODT เป็น DOCX 4.8 2,614 คะแนน
5 ODT เป็น JPEG 4.9 458 คะแนน
6 ODT เป็น XLS 4.7 420 คะแนน
7 ODT เป็น PNG 4.9 304 คะแนน
8 ODT เป็น EPUB 4.7 178 คะแนน
9 ODT เป็น TXT 4.7 153 คะแนน
10 ODT เป็น RTF 4.8 121 คะแนน
11 ODT เป็น PPT 4.7 110 คะแนน
12 ODT เป็น HTML 4.8 78 คะแนน
13 ODT เป็น CSV 4.8 72 คะแนน
14 ODT เป็น XLSX 4.8 67 คะแนน
15 ODT เป็น FB2 4.8 63 คะแนน
แปลงเป็น ODT การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น ODT 4.9 5,515 คะแนน
2 DOCX เป็น ODT 4.8 1,658 คะแนน
3 DOC เป็น ODT 4.8 823 คะแนน
4 JPG เป็น ODT 5.0 160 คะแนน
5 PPTX เป็น ODT 4.7 130 คะแนน
6 RTF เป็น ODT 4.8 130 คะแนน
7 XLSX เป็น ODT 4.6 111 คะแนน
8 HTML เป็น ODT 4.9 89 คะแนน
9 ODP เป็น ODT 4.7 82 คะแนน
10 XLS เป็น ODT 4.5 70 คะแนน
11 PNG เป็น ODT 4.8 60 คะแนน
12 TXT เป็น ODT 4.8 49 คะแนน
13 EPUB เป็น ODT 4.7 49 คะแนน
14 WPS เป็น ODT 4.4 48 คะแนน
15 PPT เป็น ODT 4.7 39 คะแนน

ดูทั้งหมด