เครื่องมือแปลงไฟล์ DOTX ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล dotx หรือแปลงให้เป็นสกุล dotx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

dotx

Microsoft Word Template File

ไฟล์เทมเพลตที่สร้างขึ้นโดย Microsoft Word โปรแกรมประมวลผลคำ มีเค้าโครงและการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารรวมทั้งสไตล์ AutoText แถบเครื่องมือและมาโคร; ใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างเอกสาร DOCX หลายรูปแบบด้วยรูปแบบเดียวกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง DOTX การแปลง ให้คะแนน
1 DOTX เป็น DOC 4.9 419 คะแนน
2 DOTX เป็น JPG 4.9 169 คะแนน
3 DOTX เป็น DOCX 4.8 125 คะแนน
4 DOTX เป็น PDF 4.9 99 คะแนน
5 DOTX เป็น XLS 4.8 37 คะแนน
6 DOTX เป็น DOT 5.0 26 คะแนน
7 DOTX เป็น PNG 5.0 16 คะแนน
8 DOTX เป็น ODT 5.0 12 คะแนน
9 DOTX เป็น PPT 5.0 11 คะแนน
10 DOTX เป็น JPEG 4.8 8 คะแนน
11 DOTX เป็น PSD 5.0 5 คะแนน
12 DOTX เป็น TXT 4.8 4 คะแนน
13 DOTX เป็น RTF 5.0 4 คะแนน
14 DOTX เป็น XLSX 4.0 4 คะแนน
15 DOTX เป็น HTML 4.8 4 คะแนน
แปลงเป็น DOTX การแปลง ให้คะแนน
1 DOCX เป็น DOTX 4.8 56 คะแนน
2 PDF เป็น DOTX 4.8 48 คะแนน
3 JPG เป็น DOTX 4.8 32 คะแนน
4 DOC เป็น DOTX 4.8 18 คะแนน
5 DOT เป็น DOTX 4.8 17 คะแนน
6 PPTX เป็น DOTX 4.8 11 คะแนน
7 RTF เป็น DOTX 4.8 9 คะแนน
8 XLS เป็น DOTX 4.7 7 คะแนน
9 HTML เป็น DOTX 5.0 6 คะแนน
10 PNG เป็น DOTX 5.0 6 คะแนน
11 CDR เป็น DOTX 4.7 6 คะแนน
12 ODT เป็น DOTX 5.0 5 คะแนน
13 TXT เป็น DOTX 4.5 4 คะแนน
14 DOCM เป็น DOTX 5.0 3 คะแนน
15 WPS เป็น DOTX 3.8 2 คะแนน

ดูทั้งหมด