แปลง XLS (EXCEL)

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล xls หรือแปลงให้เป็นสกุล xls

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

xls

แผ่นงาน Microsoft Excel แผ่น (97-2003)

รูปแบบ XLS ถูกนำมาใช้ในการอ้างถึงเอกสารของโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล์นี้เป็นสเปรดชีต ข้อมูลเอกสารทั้งหมดกระจายและเก็บไว้ในเซลล์ แต่ละเซลล์มีที่อยู่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรและเลขอารบิค เซลล์สามารถมีข้อมูลคงที่และข้อมูลในรูปแบบของสูตรซึ่งผูกเซลล์มากขึ้น

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง XLS การแปลง ให้คะแนน
1 XLS เป็น DOC 4.1 14,151 คะแนน
2 XLS เป็น JPG 4.5 13,676 คะแนน
3 XLS เป็น CSV 4.7 11,639 คะแนน
4 XLS เป็น XLSX 4.6 10,441 คะแนน
5 XLS เป็น PDF 4.5 5,312 คะแนน
6 XLS เป็น DOCX 4.1 1,559 คะแนน
7 XLS เป็น TXT 4.4 992 คะแนน
8 XLS เป็น JPEG 4.4 931 คะแนน
9 XLS เป็น BMP 4.5 636 คะแนน
10 XLS เป็น HTML 4.5 620 คะแนน
11 XLS เป็น PNG 4.3 516 คะแนน
12 XLS เป็น PPT 4.3 318 คะแนน
13 XLS เป็น TIFF 4.1 232 คะแนน
14 XLS เป็น ODT 4.4 160 คะแนน
15 XLS เป็น RTF 4.4 130 คะแนน
แปลงเป็น XLS การแปลง ให้คะแนน
1 DOCX เป็น XLS 3.8 54,653 คะแนน
2 XLSX เป็น XLS 4.7 43,584 คะแนน
3 PDF เป็น XLS 4.1 39,015 คะแนน
4 CSV เป็น XLS 4.7 20,956 คะแนน
5 DOC เป็น XLS 3.8 20,262 คะแนน
6 RTF เป็น XLS 4.0 4,735 คะแนน
7 XPS เป็น XLS 4.3 3,787 คะแนน
8 HTML เป็น XLS 4.2 3,354 คะแนน
9 TXT เป็น XLS 4.2 2,903 คะแนน
10 ODT เป็น XLS 4.0 973 คะแนน
11 OXPS เป็น XLS 3.8 818 คะแนน
12 DOTX เป็น XLS 4.0 82 คะแนน
13 DOCM เป็น XLS 3.8 75 คะแนน
14 DOT เป็น XLS 4.0 63 คะแนน
15 WPS เป็น XLS 4.2 36 คะแนน

ดูทั้งหมด

XLS เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.3 (263,109 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!