เครื่องมือแปลงไฟล์ XLS (EXCEL) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล xls หรือแปลงให้เป็นสกุล xls

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

xls

แผ่นงาน Microsoft Excel แผ่น (97-2003)

รูปแบบ XLS ถูกนำมาใช้ในการอ้างถึงเอกสารของโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล์นี้เป็นสเปรดชีต ข้อมูลเอกสารทั้งหมดกระจายและเก็บไว้ในเซลล์ แต่ละเซลล์มีที่อยู่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรและเลขอารบิค เซลล์สามารถมีข้อมูลคงที่และข้อมูลในรูปแบบของสูตรซึ่งผูกเซลล์มากขึ้น

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง XLS การแปลง ให้คะแนน
1 XLS เป็น JPG 4.7 7,272 คะแนน
2 XLS เป็น CSV 4.7 7,097 คะแนน
3 XLS เป็น DOC 4.5 4,966 คะแนน
4 XLS เป็น XLSX 4.7 4,841 คะแนน
5 XLS เป็น PDF 4.6 2,658 คะแนน
6 XLS เป็น BMP 4.5 606 คะแนน
7 XLS เป็น JPEG 4.6 529 คะแนน
8 XLS เป็น DOCX 4.5 509 คะแนน
9 XLS เป็น HTML 4.7 358 คะแนน
10 XLS เป็น TXT 4.7 344 คะแนน
11 XLS เป็น PNG 4.6 244 คะแนน
12 XLS เป็น PPT 4.7 109 คะแนน
13 XLS เป็น TIFF 4.4 102 คะแนน
14 XLS เป็น ODT 4.5 73 คะแนน
15 XLS เป็น SVG 4.5 52 คะแนน
แปลงเป็น XLS การแปลง ให้คะแนน
1 XLSX เป็น XLS 4.7 26,561 คะแนน
2 DOCX เป็น XLS 4.6 21,781 คะแนน
3 PDF เป็น XLS 4.6 17,671 คะแนน
4 DOC เป็น XLS 4.5 9,888 คะแนน
5 CSV เป็น XLS 4.9 7,012 คะแนน
6 RTF เป็น XLS 4.5 2,714 คะแนน
7 XPS เป็น XLS 4.7 1,803 คะแนน
8 HTML เป็น XLS 4.7 1,485 คะแนน
9 TXT เป็น XLS 4.6 1,419 คะแนน
10 ODT เป็น XLS 4.7 447 คะแนน
11 OXPS เป็น XLS 4.1 83 คะแนน
12 DOTX เป็น XLS 4.6 40 คะแนน
13 DOT เป็น XLS 4.6 36 คะแนน
14 DOCM เป็น XLS 4.4 30 คะแนน
15 EPUB เป็น XLS 4.8 15 คะแนน

ดูทั้งหมด