เครื่องมือแปลงไฟล์ XLSX (EXCEL) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล xlsx หรือแปลงให้เป็นสกุล xlsx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

xlsx

สำนักงาน Open XML แผ่นแผ่น

XLSX เป็นรูปแบบไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Excel, รุ่นจากปี 2007 และอายุน้อยกว่า ไฟล์นี้เป็นสเปรดชีต ข้อมูลทั้งหมดกระจายเอกสารและเก็บไว้ในเซลล์ แต่ละเซลล์มีที่อยู่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรและเลขอารบิค รูปแบบไฟล์ XLSX จะขึ้นอยู่กับ Open XML เพื่อลดขนาดของไฟล์ที่ถูกบีบอัดไปรษณีย์

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง XLSX การแปลง ให้คะแนน
1 XLSX เป็น XLS 4.7 26,155 คะแนน
2 XLSX เป็น JPG 4.8 15,794 คะแนน
3 XLSX เป็น CSV 4.8 15,481 คะแนน
4 XLSX เป็น DOC 4.6 8,580 คะแนน
5 XLSX เป็น PDF 4.7 5,503 คะแนน
6 XLSX เป็น JPEG 4.8 1,185 คะแนน
7 XLSX เป็น DOCX 4.6 1,098 คะแนน
8 XLSX เป็น HTML 4.8 1,053 คะแนน
9 XLSX เป็น PNG 4.7 842 คะแนน
10 XLSX เป็น TXT 4.7 711 คะแนน
11 XLSX เป็น PPT 4.5 390 คะแนน
12 XLSX เป็น BMP 4.7 295 คะแนน
13 XLSX เป็น TIFF 4.8 129 คะแนน
14 XLSX เป็น SVG 4.6 127 คะแนน
15 XLSX เป็น ODT 4.6 120 คะแนน
แปลงเป็น XLSX การแปลง ให้คะแนน
1 CSV เป็น XLSX 4.9 16,711 คะแนน
2 TXT เป็น XLSX 4.9 8,377 คะแนน
3 PDF เป็น XLSX 4.7 4,806 คะแนน
4 XLS เป็น XLSX 4.7 4,698 คะแนน
5 DOCX เป็น XLSX 4.6 1,338 คะแนน
6 HTML เป็น XLSX 4.9 1,041 คะแนน
7 DOC เป็น XLSX 4.4 487 คะแนน
8 XPS เป็น XLSX 4.7 331 คะแนน
9 RTF เป็น XLSX 4.7 257 คะแนน
10 ODT เป็น XLSX 4.7 71 คะแนน
11 OXPS เป็น XLSX 3.8 15 คะแนน
12 SNB เป็น XLSX 4.7 10 คะแนน
13 EPUB เป็น XLSX 5.0 5 คะแนน
14 PDB เป็น XLSX 4.5 4 คะแนน
15 FB2 เป็น XLSX 5.0 4 คะแนน

ดูทั้งหมด