แปลง SXW

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sxw หรือแปลงให้เป็นสกุล sxw

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

sxw

OpenOffice Writer 1.0

รูปแบบไฟล์ SXW ถูกสร้างขึ้นสำหรับ StarOffice Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับชุด StarOffice ของ Sun Microsystem โปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ SXW ได้แก่ StarOffice Writer และ OpenOffice.org Writer ในการเปิดไฟล์ SXW ใน Microsoft Word มักเป็นไปได้โดยการเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์ DOC

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง SXW การแปลง ให้คะแนน
1 SXW เป็น DOC 4.5 961 คะแนน
2 SXW เป็น PDF 4.7 306 คะแนน
3 SXW เป็น DOCX 4.6 295 คะแนน
4 SXW เป็น JPG 4.4 67 คะแนน
5 SXW เป็น ODT 4.5 20 คะแนน
6 SXW เป็น TXT 4.6 8 คะแนน
7 SXW เป็น BMP 3.8 5 คะแนน
8 SXW เป็น JPEG 4.4 5 คะแนน
9 SXW เป็น PDB 5.0 4 คะแนน
10 SXW เป็น RTF 5.0 2 คะแนน
11 SXW เป็น MOBI 5.0 1 คะแนน
12 SXW เป็น PNG 5.0 1 คะแนน
13 SXW เป็น PSD 5.0 1 คะแนน
14 SXW เป็น EPUB 5.0 1 คะแนน
15 SXW เป็น WBMP 5.0 1 คะแนน
แปลงเป็น SXW การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น SXW 4.0 51 คะแนน
2 JPG เป็น SXW 4.6 38 คะแนน
3 PNG เป็น SXW 4.3 21 คะแนน
4 DOCX เป็น SXW 4.2 21 คะแนน
5 ODT เป็น SXW 4.6 9 คะแนน
6 XLSX เป็น SXW 4.2 6 คะแนน
7 DOC เป็น SXW 4.5 6 คะแนน
8 JPEG เป็น SXW 4.4 5 คะแนน
9 TXT เป็น SXW 4.8 4 คะแนน
10 HTML เป็น SXW 5.0 3 คะแนน
11 RTF เป็น SXW 3.8 2 คะแนน
12 ICO เป็น SXW 4.5 2 คะแนน
13 XLS เป็น SXW 5.0 2 คะแนน
14 WEBP เป็น SXW 5.0 1 คะแนน
15 TIFF เป็น SXW 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด

SXW เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.5 (1,862 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!