เครื่องมือแปลงไฟล์ SXW ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sxw หรือแปลงให้เป็นสกุล sxw

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sxw

OpenOffice Writer 1.0

รูปแบบไฟล์ SXW ถูกสร้างขึ้นสำหรับ StarOffice Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับชุด StarOffice ของ Sun Microsystem โปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ SXW ได้แก่ StarOffice Writer และ OpenOffice.org Writer ในการเปิดไฟล์ SXW ใน Microsoft Word มักเป็นไปได้โดยการเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์ DOC

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น SXW การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น SXW 4.0 9 คะแนน
2 DOCX เป็น SXW 4.8 8 คะแนน
3 ODT เป็น SXW 5.0 3 คะแนน
4 HTML เป็น SXW 5.0 3 คะแนน
5 XLSX เป็น SXW 5.0 3 คะแนน
6 JPG เป็น SXW 5.0 2 คะแนน
7 XLS เป็น SXW 5.0 2 คะแนน
8 DOC เป็น SXW 5.0 2 คะแนน
9 TXT เป็น SXW 5.0 2 คะแนน
10 PNG เป็น SXW 5.0 1 คะแนน
11 ICO เป็น SXW 5.0 1 คะแนน
12 SVG เป็น SXW 5.0 1 คะแนน
13 ABW เป็น SXW
14 DBK เป็น SXW
15 KWD เป็น SXW

ดูทั้งหมด