เครื่องมือแปลงไฟล์ XPS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล xps หรือแปลงให้เป็นสกุล xps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

xps

XML Paper Specification

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษ XML เปิด (เรียกอีกอย่างว่า OpenXPS) เป็นข้อกำหนดแบบเปิดสำหรับภาษาคำอธิบายของเพจและรูปแบบเอกสารคงที่ Microsoft ได้พัฒนาเป็น XML Paper Specification (XPS) เป็นข้อกำหนด XML ที่อิงตาม XML (ขึ้นอยู่กับ XAML) ขึ้นอยู่กับเส้นทางการพิมพ์ใหม่ (การประมวลผลข้อมูลการแสดงภาพและการไหลของข้อมูล) และรูปแบบเอกสารที่มีการจัดการสีที่ใช้เวกเตอร์ที่สนับสนุนความเป็นอิสระและความเป็นอิสระของอุปกรณ์

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง XPS การแปลง ให้คะแนน
1 XPS เป็น PDF 4.9 4,834 คะแนน
2 XPS เป็น DOC 4.8 3,310 คะแนน
3 XPS เป็น JPG 4.9 2,287 คะแนน
4 XPS เป็น XLS 4.7 1,807 คะแนน
5 XPS เป็น JPEG 4.9 451 คะแนน
6 XPS เป็น DOCX 4.8 428 คะแนน
7 XPS เป็น XLSX 4.7 343 คะแนน
8 XPS เป็น PNG 4.9 211 คะแนน
9 XPS เป็น TXT 4.9 157 คะแนน
10 XPS เป็น CSV 4.9 136 คะแนน
11 XPS เป็น PPT 4.7 88 คะแนน
12 XPS เป็น BMP 4.9 81 คะแนน
13 XPS เป็น HTML 4.9 77 คะแนน
14 XPS เป็น EPS 4.9 63 คะแนน
15 XPS เป็น TIFF 4.8 59 คะแนน
แปลงเป็น XPS การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น XPS 4.8 534 คะแนน
2 JPG เป็น XPS 4.8 305 คะแนน
3 DOCX เป็น XPS 4.9 158 คะแนน
4 PNG เป็น XPS 4.9 89 คะแนน
5 XLSX เป็น XPS 4.6 53 คะแนน
6 DOC เป็น XPS 4.9 43 คะแนน
7 HTML เป็น XPS 5.0 41 คะแนน
8 OXPS เป็น XPS 4.5 32 คะแนน
9 PPTX เป็น XPS 4.7 24 คะแนน
10 XLS เป็น XPS 4.8 20 คะแนน
11 TXT เป็น XPS 4.8 19 คะแนน
12 SVG เป็น XPS 4.8 16 คะแนน
13 RTF เป็น XPS 4.8 15 คะแนน
14 CSV เป็น XPS 4.7 14 คะแนน
15 EPS เป็น XPS 4.8 10 คะแนน

ดูทั้งหมด