เครื่องมือแปลงไฟล์ OXPS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล oxps หรือแปลงให้เป็นสกุล oxps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

oxps

Open XML Paper Specification

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์. oxps ไม่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุรูปแบบ. oxps เป็นรูปแบบเอกสาร XPS เริ่มต้นใน Windows 8 โดยปกติไฟล์. oxps จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer (MXDW) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 OXPS เป็น PDF 4.8 602 คะแนน
2 OXPS เป็น DOC 4.5 271 คะแนน
3 OXPS เป็น JPG 4.9 125 คะแนน
4 OXPS เป็น XLS 4.1 52 คะแนน
5 OXPS เป็น DOCX 4.6 39 คะแนน
6 OXPS เป็น JPEG 4.6 25 คะแนน
7 OXPS เป็น PNG 4.7 19 คะแนน
8 OXPS เป็น XPS 4.8 14 คะแนน
9 OXPS เป็น XLSX 4.0 6 คะแนน
10 OXPS เป็น ODT 5.0 6 คะแนน
11 OXPS เป็น TXT 4.6 5 คะแนน
12 OXPS เป็น CSV 5.0 4 คะแนน
13 OXPS เป็น TIFF 5.0 3 คะแนน
14 OXPS เป็น EPUB 4.0 3 คะแนน
15 OXPS เป็น SVG 5.0 3 คะแนน
แปลงเป็น OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น OXPS 5.0 23 คะแนน
2 XPS เป็น OXPS 5.0 9 คะแนน
3 PPTX เป็น OXPS 4.8 6 คะแนน
4 DOCX เป็น OXPS 5.0 5 คะแนน
5 CSV เป็น OXPS 5.0 5 คะแนน
6 XLSX เป็น OXPS 5.0 4 คะแนน
7 PNG เป็น OXPS 5.0 3 คะแนน
8 DOC เป็น OXPS 5.0 3 คะแนน
9 JPG เป็น OXPS 5.0 2 คะแนน
10 HTML เป็น OXPS 5.0 2 คะแนน
11 FB2 เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
12 ODT เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
13 RTF เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
14 SVG เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
15 XLS เป็น OXPS 4.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด