แปลง OXPS

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล oxps หรือแปลงให้เป็นสกุล oxps

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

oxps

Open XML Paper Specification

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์. oxps ไม่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุรูปแบบ. oxps เป็นรูปแบบเอกสาร XPS เริ่มต้นใน Windows 8 โดยปกติไฟล์. oxps จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer (MXDW) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 OXPS เป็น PDF 4.7 13,698 คะแนน
2 OXPS เป็น DOC 4.3 3,990 คะแนน
3 OXPS เป็น JPG 4.7 3,959 คะแนน
4 OXPS เป็น XLS 3.8 1,511 คะแนน
5 OXPS เป็น DOCX 4.3 1,063 คะแนน
6 OXPS เป็น JPEG 4.7 542 คะแนน
7 OXPS เป็น XLSX 4.1 525 คะแนน
8 OXPS เป็น PNG 4.6 365 คะแนน
9 OXPS เป็น XPS 4.4 268 คะแนน
10 OXPS เป็น TXT 3.9 194 คะแนน
11 OXPS เป็น CSV 3.8 86 คะแนน
12 OXPS เป็น ODT 4.3 79 คะแนน
13 OXPS เป็น TIFF 4.6 74 คะแนน
14 OXPS เป็น BMP 4.5 43 คะแนน
15 OXPS เป็น SVG 4.4 40 คะแนน
แปลงเป็น OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น OXPS 4.3 162 คะแนน
2 JPG เป็น OXPS 4.3 44 คะแนน
3 XPS เป็น OXPS 4.4 38 คะแนน
4 DOCX เป็น OXPS 4.3 27 คะแนน
5 PNG เป็น OXPS 4.6 17 คะแนน
6 PPTX เป็น OXPS 4.5 15 คะแนน
7 XLSX เป็น OXPS 3.8 12 คะแนน
8 DOC เป็น OXPS 4.4 11 คะแนน
9 HTML เป็น OXPS 4.6 10 คะแนน
10 CSV เป็น OXPS 5.0 8 คะแนน
11 TXT เป็น OXPS 4.7 6 คะแนน
12 JPEG เป็น OXPS 4.4 5 คะแนน
13 XLS เป็น OXPS 4.8 4 คะแนน
14 ODT เป็น OXPS 5.0 3 คะแนน
15 JFIF เป็น OXPS 3.8 3 คะแนน

ดูทั้งหมด

OXPS เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.6 (27,117 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!