เครื่องมือแปลงไฟล์ OXPS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล oxps หรือแปลงให้เป็นสกุล oxps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

oxps

Open XML Paper Specification

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์. oxps ไม่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุรูปแบบ. oxps เป็นรูปแบบเอกสาร XPS เริ่มต้นใน Windows 8 โดยปกติไฟล์. oxps จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer (MXDW) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 OXPS เป็น PDF 4.7 880 คะแนน
2 OXPS เป็น DOC 4.4 391 คะแนน
3 OXPS เป็น JPG 4.7 209 คะแนน
4 OXPS เป็น XLS 4.1 83 คะแนน
5 OXPS เป็น DOCX 4.5 67 คะแนน
6 OXPS เป็น JPEG 4.5 33 คะแนน
7 OXPS เป็น XPS 4.5 32 คะแนน
8 OXPS เป็น PNG 4.8 26 คะแนน
9 OXPS เป็น XLSX 3.8 18 คะแนน
10 OXPS เป็น TXT 3.8 8 คะแนน
11 OXPS เป็น TIFF 4.6 8 คะแนน
12 OXPS เป็น CSV 4.3 6 คะแนน
13 OXPS เป็น ODT 5.0 6 คะแนน
14 OXPS เป็น SVG 4.8 4 คะแนน
15 OXPS เป็น EPUB 3.8 4 คะแนน
แปลงเป็น OXPS การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น OXPS 4.7 26 คะแนน
2 XPS เป็น OXPS 5.0 10 คะแนน
3 PPTX เป็น OXPS 4.8 6 คะแนน
4 DOCX เป็น OXPS 4.3 6 คะแนน
5 CSV เป็น OXPS 5.0 5 คะแนน
6 XLSX เป็น OXPS 5.0 4 คะแนน
7 DOC เป็น OXPS 5.0 3 คะแนน
8 PNG เป็น OXPS 5.0 3 คะแนน
9 HTML เป็น OXPS 5.0 2 คะแนน
10 JPG เป็น OXPS 5.0 2 คะแนน
11 DOTX เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
12 FB2 เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
13 ODT เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
14 RTF เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน
15 SVG เป็น OXPS 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด