Công Cụ Chuyển Đổi CDDA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file cdda sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cdda

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cdda

Compact Disc Digital Audio (raw audio)

Một tệp với phần mở rộng tệp CDDA là tệp CD Audio kỹ thuật số lưu trữ âm thanh ở định dạng AIFF. Các tệp CDDA chỉ được nhìn thấy khi các tệp âm thanh đã được tách từ đĩa CD âm thanh sử dụng đặc tả kỹ thuật của CD Audio. Điều này thường được thực hiện thông qua chương trình iTunes của Apple với tùy chọn ghi CD Audio CD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 CDDA sang MP3 5.0 5 phiếu bầu
2 CDDA sang TTA 5.0 2 phiếu bầu
3 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
4 CDDA sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
5 CDDA sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
6 CDDA sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
7 CDDA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
8 CDDA sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
9 CDDA sang OGG
10 CDDA sang AMR
11 CDDA sang M4A
12 CDDA sang M4R
13 CDDA sang WAV
14 CDDA sang OPUS
15 CDDA sang SPX
Chuyển đổi sang CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CDDA 4.8 257 phiếu bầu
2 WAV sang CDDA 4.8 26 phiếu bầu
3 MP4 sang CDDA 5.0 23 phiếu bầu
4 FLAC sang CDDA 5.0 20 phiếu bầu
5 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
6 M4A sang CDDA 5.0 4 phiếu bầu
7 3GP sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
8 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
9 AAC sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
10 WEBM sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
11 WMV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
12 AIFF sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
13 MKV sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang CDDA
15 AAF sang CDDA

Xem tất cả