Công Cụ Chuyển Đổi CDDA

Chuyển đổi trực tuyến từ file cdda sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cdda

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cdda

Compact Disc Digital Audio (raw audio)

Một tệp với phần mở rộng tệp CDDA là tệp CD Audio kỹ thuật số lưu trữ âm thanh ở định dạng AIFF. Các tệp CDDA chỉ được nhìn thấy khi các tệp âm thanh đã được tách từ đĩa CD âm thanh sử dụng đặc tả kỹ thuật của CD Audio. Điều này thường được thực hiện thông qua chương trình iTunes của Apple với tùy chọn ghi CD Audio CD.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 CDDA sang MP3 4.1 28 phiếu bầu
2 CDDA sang WAV 3.9 9 phiếu bầu
3 CDDA sang AIFF 5.0 8 phiếu bầu
4 CDDA sang WMA 4.7 3 phiếu bầu
5 CDDA sang TTA 5.0 2 phiếu bầu
6 CDDA sang SND 4.0 1 phiếu bầu
7 CDDA sang MP2 5.0 1 phiếu bầu
8 CDDA sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
9 CDDA sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
10 CDDA sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
11 CDDA sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
12 CDDA sang OGG
13 CDDA sang AMR
14 CDDA sang M4A
15 CDDA sang M4R
Chuyển đổi sang CDDA Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang CDDA 4.7 1,968 phiếu bầu
2 MP4 sang CDDA 4.6 152 phiếu bầu
3 WAV sang CDDA 4.6 98 phiếu bầu
4 M4A sang CDDA 4.6 76 phiếu bầu
5 FLAC sang CDDA 4.7 66 phiếu bầu
6 WMA sang CDDA 4.6 25 phiếu bầu
7 WEBM sang CDDA 4.6 17 phiếu bầu
8 MPEG sang CDDA 4.9 7 phiếu bầu
9 ASF sang CDDA 5.0 6 phiếu bầu
10 AAC sang CDDA 5.0 5 phiếu bầu
11 OGG sang CDDA 4.8 5 phiếu bầu
12 MKV sang CDDA 3.8 3 phiếu bầu
13 AIFF sang CDDA 4.7 3 phiếu bầu
14 APE sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
15 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CDDA

4.6 (2,516 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!