เครื่องมือแปลงไฟล์ AIFF ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล aiff หรือแปลงให้เป็นสกุล aiff

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

aiff

เสียง Interchange รูปแบบไฟล์

เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงในระบบปฏิบัติการแอปเปิ้ล ได้รับการพัฒนาในปี 1988 ขึ้นอยู่กับรูปแบบ IFF และเป็นรูปแบบไม่สูญเสีย - ข้อมูลเสียงจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัด ในสาระสำคัญ AIFF เป็นอนาล็อกเพื่อ WAV สำหรับแพลตฟอร์มแอปเปิ้ลแมคอินทอช

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AIFF การแปลง ให้คะแนน
1 AIFF เป็น MP3 4.9 3,846 คะแนน
2 AIFF เป็น WAV 4.9 567 คะแนน
3 AIFF เป็น M4A 5.0 38 คะแนน
4 AIFF เป็น FLAC 5.0 28 คะแนน
5 AIFF เป็น OGG 5.0 19 คะแนน
6 AIFF เป็น AAC 5.0 15 คะแนน
7 AIFF เป็น WMA 4.9 15 คะแนน
8 AIFF เป็น CAF 5.0 10 คะแนน
9 AIFF เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
10 AIFF เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
11 AIFF เป็น DTS 5.0 1 คะแนน
12 AIFF เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
13 AIFF เป็น AU 5.0 1 คะแนน
14 AIFF เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
15 AIFF เป็น WV 5.0 1 คะแนน
แปลงเป็น AIFF การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AIFF 4.9 549 คะแนน
2 WAV เป็น AIFF 4.9 223 คะแนน
3 M4A เป็น AIFF 4.9 172 คะแนน
4 MP4 เป็น AIFF 4.8 142 คะแนน
5 3GP เป็น AIFF 5.0 79 คะแนน
6 ASF เป็น AIFF 5.0 71 คะแนน
7 FLAC เป็น AIFF 4.8 62 คะแนน
8 OGG เป็น AIFF 5.0 59 คะแนน
9 CAF เป็น AIFF 5.0 18 คะแนน
10 APE เป็น AIFF 5.0 11 คะแนน
11 MOV เป็น AIFF 5.0 11 คะแนน
12 AAC เป็น AIFF 5.0 9 คะแนน
13 AMR เป็น AIFF 5.0 8 คะแนน
14 VOC เป็น AIFF 4.6 8 คะแนน
15 WEBM เป็น AIFF 4.8 6 คะแนน

ดูทั้งหมด