AIFF

aiff

เสียง Interchange รูปแบบไฟล์

เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงในระบบปฏิบัติการแอปเปิ้ล ได้รับการพัฒนาในปี 1988 ขึ้นอยู่กับรูปแบบ IFF และเป็นรูปแบบไม่สูญเสีย - ข้อมูลเสียงจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัด ในสาระสำคัญ AIFF เป็นอนาล็อกเพื่อ WAV สำหรับแพลตฟอร์มแอปเปิ้ลแมคอินทอช

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AIFF การแปลง ให้คะแนน
1 AIFF เป็น MP3 4.8 8,863 คะแนน
2 AIFF เป็น WAV 4.8 1,505 คะแนน
3 AIFF เป็น FLAC 4.8 246 คะแนน
4 AIFF เป็น M4A 5.0 91 คะแนน
5 AIFF เป็น OGG 4.9 63 คะแนน
6 AIFF เป็น M4R 4.9 50 คะแนน
7 AIFF เป็น WMA 4.7 30 คะแนน
8 AIFF เป็น AAC 5.0 24 คะแนน
9 AIFF เป็น CAF 4.9 24 คะแนน
10 AIFF เป็น DTS 4.2 5 คะแนน
11 AIFF เป็น CDDA 4.7 3 คะแนน
12 AIFF เป็น OPUS 5.0 2 คะแนน
13 AIFF เป็น OGA 4.5 2 คะแนน
14 AIFF เป็น RA 5.0 2 คะแนน
15 AIFF เป็น WV 5.0 2 คะแนน
16 AIFF เป็น 8SVX 5.0 2 คะแนน
17 AIFF เป็น AU 5.0 2 คะแนน
18 AIFF เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
19 AIFF เป็น AMB 3.0 1 คะแนน
20 AIFF เป็น W64 4.0 1 คะแนน
21 AIFF เป็น TTA 3.0 1 คะแนน
22 AIFF เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
23 AIFF เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
24 AIFF เป็น MP2 5.0 1 คะแนน
25 AIFF เป็น AMR
26 AIFF เป็น SPX
27 AIFF เป็น VOC
28 AIFF เป็น PVF
29 AIFF เป็น PRC
30 AIFF เป็น MAUD
31 AIFF เป็น SND
32 AIFF เป็น SNDR
33 AIFF เป็น SNDT
34 AIFF เป็น AVR
35 AIFF เป็น CVS
36 AIFF เป็น CVSD
37 AIFF เป็น CVU
38 AIFF เป็น DVMS
39 AIFF เป็น VMS
40 AIFF เป็น FAP
41 AIFF เป็น PAF
42 AIFF เป็น FSSD
43 AIFF เป็น SOU
44 AIFF เป็น GSRT
45 AIFF เป็น HCOM
46 AIFF เป็น HTK
47 AIFF เป็น IRCAM
48 AIFF เป็น SLN
49 AIFF เป็น SPH
50 AIFF เป็น NIST
51 AIFF เป็น SMP
52 AIFF เป็น TXW
53 AIFF เป็น VOX
54 AIFF เป็น WVE
55 AIFF เป็น SD2
แปลงเป็น AIFF การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AIFF 4.8 1,993 คะแนน
2 M4A เป็น AIFF 4.8 1,123 คะแนน
3 WAV เป็น AIFF 4.8 746 คะแนน
4 MP4 เป็น AIFF 4.8 710 คะแนน
5 FLAC เป็น AIFF 4.8 425 คะแนน
6 OGG เป็น AIFF 4.9 218 คะแนน
7 WMA เป็น AIFF 4.7 120 คะแนน
8 MPEG เป็น AIFF 4.8 91 คะแนน
9 AAC เป็น AIFF 4.7 85 คะแนน
10 3GP เป็น AIFF 5.0 83 คะแนน
11 ASF เป็น AIFF 5.0 71 คะแนน
12 MOV เป็น AIFF 4.5 61 คะแนน
13 WEBM เป็น AIFF 4.8 45 คะแนน
14 OPUS เป็น AIFF 4.8 40 คะแนน
15 CAF เป็น AIFF 4.9 37 คะแนน
16 APE เป็น AIFF 5.0 26 คะแนน
17 AMR เป็น AIFF 4.8 25 คะแนน
18 M4R เป็น AIFF 4.5 21 คะแนน
19 MKV เป็น AIFF 4.9 18 คะแนน
20 WMV เป็น AIFF 4.7 15 คะแนน
21 AVI เป็น AIFF 4.7 11 คะแนน
22 CDDA เป็น AIFF 5.0 8 คะแนน
23 VOC เป็น AIFF 4.6 8 คะแนน
24 DTS เป็น AIFF 4.9 8 คะแนน
25 FLV เป็น AIFF 5.0 7 คะแนน
26 SHN เป็น AIFF 4.7 6 คะแนน
27 MPG เป็น AIFF 5.0 6 คะแนน
28 AAF เป็น AIFF 4.5 6 คะแนน
29 TS เป็น AIFF 4.3 6 คะแนน
30 VOB เป็น AIFF 4.2 5 คะแนน
31 SD2 เป็น AIFF 3.8 5 คะแนน
32 SWF เป็น AIFF 4.8 5 คะแนน
33 M4V เป็น AIFF 5.0 3 คะแนน
34 AC3 เป็น AIFF 5.0 3 คะแนน
35 W64 เป็น AIFF 5.0 3 คะแนน
36 WV เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
37 M2TS เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
38 MXF เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
39 TAK เป็น AIFF 5.0 2 คะแนน
40 WVE เป็น AIFF 4.0 1 คะแนน
41 SMP เป็น AIFF 4.0 1 คะแนน
42 SND เป็น AIFF 4.0 1 คะแนน
43 RM เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
44 MP2 เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
45 OGV เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
46 OGA เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
47 AU เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
48 AVR เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
49 3G2 เป็น AIFF 3.0 1 คะแนน
50 DSS เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
51 GSM เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
52 AV1 เป็น AIFF
53 AVCHD เป็น AIFF
54 CAVS เป็น AIFF
55 DIVX เป็น AIFF
56 DV เป็น AIFF
57 F4V เป็น AIFF
58 HEVC เป็น AIFF
59 M2V เป็น AIFF
60 MJPEG เป็น AIFF
61 MOD เป็น AIFF
62 MPEG-2 เป็น AIFF
63 MTS เป็น AIFF
64 RMVB เป็น AIFF
65 TOD เป็น AIFF
66 WTV เป็น AIFF
67 XVID เป็น AIFF
68 8SVX เป็น AIFF
69 AMB เป็น AIFF
70 CVS เป็น AIFF
71 CVSD เป็น AIFF
72 CVU เป็น AIFF
73 DVMS เป็น AIFF
74 FAP เป็น AIFF
75 FSSD เป็น AIFF
76 GSRT เป็น AIFF
77 HCOM เป็น AIFF
78 HTK เป็น AIFF
79 IMA เป็น AIFF
80 IRCAM เป็น AIFF
81 MAUD เป็น AIFF
82 NIST เป็น AIFF
83 PAF เป็น AIFF
84 PRC เป็น AIFF
85 PVF เป็น AIFF
86 RA เป็น AIFF
87 SLN เป็น AIFF
88 SNDR เป็น AIFF
89 SNDT เป็น AIFF
90 SOU เป็น AIFF
91 SPH เป็น AIFF
92 SPX เป็น AIFF
93 TTA เป็น AIFF
94 TXW เป็น AIFF
95 VMS เป็น AIFF
96 VOX เป็น AIFF
97 VQF เป็น AIFF
98 XA เป็น AIFF