เครื่องมือแปลงไฟล์ WVE ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล wve หรือแปลงให้เป็นสกุล wve

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

wve

Psion 8-bit A-law

Psion 8-bit A-law ใช้กับ Psion SIBO PDAs (Series 3 และที่คล้ายกัน) รูปแบบนี้ถูกยกเลิกใน SoX แต่จะยังคงใช้ใน libsndfile ต่อไป

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง WVE การแปลง ให้คะแนน
1 WVE เป็น WAV 4.5 1,444 คะแนน
2 WVE เป็น MP3 4.5 854 คะแนน
3 WVE เป็น AAC 4.5 316 คะแนน
4 WVE เป็น WMA 4.5 102 คะแนน
5 WVE เป็น M4A 4.5 64 คะแนน
6 WVE เป็น WV 4.5 14 คะแนน
7 WVE เป็น AC3 4.6 7 คะแนน
8 WVE เป็น OGG 4.5 6 คะแนน
9 WVE เป็น FLAC 4.6 5 คะแนน
10 WVE เป็น AU 4.5 4 คะแนน
11 WVE เป็น VOC 4.5 4 คะแนน
12 WVE เป็น FAP 4.5 2 คะแนน
13 WVE เป็น AVR 4.5 2 คะแนน
14 WVE เป็น AMR 4.5 2 คะแนน
15 WVE เป็น DTS 4.0 1 คะแนน
แปลงเป็น WVE การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น WVE 4.7 34 คะแนน
2 WAV เป็น WVE 4.8 15 คะแนน
3 MP3 เป็น WVE 5.0 11 คะแนน
4 ASF เป็น WVE 5.0 6 คะแนน
5 MOV เป็น WVE 4.8 5 คะแนน
6 M4A เป็น WVE 5.0 4 คะแนน
7 WMV เป็น WVE 5.0 3 คะแนน
8 OGG เป็น WVE 5.0 3 คะแนน
9 SMP เป็น WVE 4.5 2 คะแนน
10 AAC เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
11 MTS เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
12 AAF เป็น WVE 4.0 1 คะแนน
13 AMR เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
14 AVI เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
15 3G2 เป็น WVE

ดูทั้งหมด