Công Cụ Chuyển Đổi WVE Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wve sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wve

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 854 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 316 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang DTS 4.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.8 40 phiếu bầu
2 WAV sang WVE 4.8 16 phiếu bầu
3 MP3 sang WVE 5.0 11 phiếu bầu
4 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
5 MOV sang WVE 4.2 6 phiếu bầu
6 M4A sang WVE 5.0 4 phiếu bầu
7 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
8 WMV sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
9 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
10 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
11 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
12 AAF sang WVE 4.0 1 phiếu bầu
13 AMR sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
14 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
15 MKV sang WVE 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả