Công Cụ Chuyển Đổi WVE

Chuyển đổi trực tuyến từ file wve sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wve

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,445 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 862 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 103 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.6 7 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang TTA 4.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.3 153 phiếu bầu
2 MP3 sang WVE 4.4 45 phiếu bầu
3 WAV sang WVE 4.6 24 phiếu bầu
4 WMV sang WVE 4.4 16 phiếu bầu
5 M4A sang WVE 4.7 16 phiếu bầu
6 MKV sang WVE 4.5 11 phiếu bầu
7 MOV sang WVE 4.0 9 phiếu bầu
8 OGG sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
9 WEBM sang WVE 4.8 6 phiếu bầu
10 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
11 AAC sang WVE 4.7 3 phiếu bầu
12 OPUS sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
13 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
14 3GP sang WVE 5.0 2 phiếu bầu
15 MPEG sang WVE 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WVE

4.5 (3,169 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!