Công Cụ Chuyển Đổi WVE

Chuyển đổi trực tuyến từ file wve sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wve

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wve

Psion 8-bit A-law

Luật Psion 8-bit. Được sử dụng trên Psion SIBO PDA (Dòng 3 và tương tự). Định dạng này không được tán thành trong SoX, nhưng sẽ tiếp tục được sử dụng trong libsndfile.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 WVE sang WAV 4.5 1,444 phiếu bầu
2 WVE sang MP3 4.5 858 phiếu bầu
3 WVE sang AAC 4.5 317 phiếu bầu
4 WVE sang WMA 4.5 102 phiếu bầu
5 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
6 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
7 WVE sang AC3 4.6 7 phiếu bầu
8 WVE sang OGG 4.5 6 phiếu bầu
9 WVE sang FLAC 4.6 5 phiếu bầu
10 WVE sang AU 4.5 4 phiếu bầu
11 WVE sang VOC 4.5 4 phiếu bầu
12 WVE sang FAP 4.5 2 phiếu bầu
13 WVE sang AVR 4.5 2 phiếu bầu
14 WVE sang AMR 4.5 2 phiếu bầu
15 WVE sang DTS 4.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WVE Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WVE 4.4 120 phiếu bầu
2 MP3 sang WVE 4.4 25 phiếu bầu
3 WAV sang WVE 4.6 19 phiếu bầu
4 MKV sang WVE 4.5 11 phiếu bầu
5 WMV sang WVE 4.2 10 phiếu bầu
6 MOV sang WVE 3.9 8 phiếu bầu
7 ASF sang WVE 5.0 6 phiếu bầu
8 WEBM sang WVE 4.8 5 phiếu bầu
9 M4A sang WVE 5.0 5 phiếu bầu
10 OGG sang WVE 5.0 3 phiếu bầu
11 SMP sang WVE 4.5 2 phiếu bầu
12 3GP sang WVE 5.0 2 phiếu bầu
13 OPUS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
14 AAC sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
15 MTS sang WVE 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WVE

4.5 (3,072 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!