เครื่องมือแปลงไฟล์ IMA ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล ima หรือแปลงให้เป็นสกุล ima

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

ima

A headerless file of IMA ADPCM audio data

ไฟล์เสียงของ IMA ADPCM ไม่มีเสียง IMA ADPCM อ้างความแม่นยำ 16 บิตที่บรรจุเป็นเพียง 4 บิต แต่จริงๆแล้วเสียงไม่ดีไปกว่า. vox

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น IMA การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น IMA 4.8 16 คะแนน
2 WAV เป็น IMA 5.0 16 คะแนน
3 AAC เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
4 WVE เป็น IMA 4.0 1 คะแนน
5 M4A เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
6 OGG เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
7 AIFF เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
8 MP4 เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
9 FLAC เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
10 3G2 เป็น IMA
11 3GP เป็น IMA
12 AAF เป็น IMA
13 ASF เป็น IMA
14 AV1 เป็น IMA
15 AVCHD เป็น IMA

ดูทั้งหมด