IMA

ima

A headerless file of IMA ADPCM audio data

ไฟล์เสียงของ IMA ADPCM ไม่มีเสียง IMA ADPCM อ้างความแม่นยำ 16 บิตที่บรรจุเป็นเพียง 4 บิต แต่จริงๆแล้วเสียงไม่ดีไปกว่า. vox

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น IMA การแปลง ให้คะแนน
1 WAV เป็น IMA 4.5 36 คะแนน
2 MP3 เป็น IMA 4.6 36 คะแนน
3 M4A เป็น IMA 4.7 6 คะแนน
4 MP4 เป็น IMA 4.2 5 คะแนน
5 AAC เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
6 OGG เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
7 WVE เป็น IMA 4.0 1 คะแนน
8 WMA เป็น IMA 4.0 1 คะแนน
9 WEBM เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
10 AIFF เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
11 VOX เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
12 OPUS เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
13 AMR เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
14 FLAC เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
15 MKV เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
16 3G2 เป็น IMA
17 3GP เป็น IMA
18 AAF เป็น IMA
19 ASF เป็น IMA
20 AV1 เป็น IMA
21 AVCHD เป็น IMA
22 AVI เป็น IMA
23 CAVS เป็น IMA
24 DIVX เป็น IMA
25 DV เป็น IMA
26 F4V เป็น IMA
27 FLV เป็น IMA
28 HEVC เป็น IMA
29 M2TS เป็น IMA
30 M2V เป็น IMA
31 M4V เป็น IMA
32 MJPEG เป็น IMA
33 MOD เป็น IMA
34 MOV เป็น IMA
35 MPEG เป็น IMA
36 MPEG-2 เป็น IMA
37 MPG เป็น IMA
38 MTS เป็น IMA
39 MXF เป็น IMA
40 OGV เป็น IMA
41 RM เป็น IMA
42 RMVB เป็น IMA
43 SWF เป็น IMA
44 TOD เป็น IMA
45 TS เป็น IMA
46 VOB เป็น IMA
47 WMV เป็น IMA
48 WTV เป็น IMA
49 XVID เป็น IMA
50 8SVX เป็น IMA
51 AC3 เป็น IMA
52 AMB เป็น IMA
53 APE เป็น IMA
54 AU เป็น IMA
55 AVR เป็น IMA
56 CAF เป็น IMA
57 CDDA เป็น IMA
58 CVS เป็น IMA
59 CVSD เป็น IMA
60 CVU เป็น IMA
61 DSS เป็น IMA
62 DTS เป็น IMA
63 DVMS เป็น IMA
64 FAP เป็น IMA
65 FSSD เป็น IMA
66 GSM เป็น IMA
67 GSRT เป็น IMA
68 HCOM เป็น IMA
69 HTK เป็น IMA
70 IRCAM เป็น IMA
71 M4R เป็น IMA
72 MAUD เป็น IMA
73 MP2 เป็น IMA
74 NIST เป็น IMA
75 OGA เป็น IMA
76 PAF เป็น IMA
77 PRC เป็น IMA
78 PVF เป็น IMA
79 RA เป็น IMA
80 SD2 เป็น IMA
81 SHN เป็น IMA
82 SLN เป็น IMA
83 SMP เป็น IMA
84 SND เป็น IMA
85 SNDR เป็น IMA
86 SNDT เป็น IMA
87 SOU เป็น IMA
88 SPH เป็น IMA
89 SPX เป็น IMA
90 TAK เป็น IMA
91 TTA เป็น IMA
92 TXW เป็น IMA
93 VMS เป็น IMA
94 VOC เป็น IMA
95 VQF เป็น IMA
96 W64 เป็น IMA
97 WV เป็น IMA
98 XA เป็น IMA