เครื่องมือแปลงไฟล์ SNDT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sndt หรือแปลงให้เป็นสกุล sndt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sndt

MS-DOS early ’90s .SND(RT) files

SND เป็นส่วนขยายของแฟ้มเสียงที่ใช้กับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย SND ย่อมาจาก SouND ไฟล์ SND อาจมีข้อมูลเสียงเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูลเสียงของ Macintosh (จาก Mac OS Classic), ตัวอย่างเสียง AKAI MPC, เสียง Amiga ทั่วไปหรือไฟล์เสียงอื่น ๆ ไฟล์ SND สามารถเปิดโดย Quicktime Player ของ Apple ได้