เครื่องมือแปลงไฟล์ VOX ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล vox หรือแปลงให้เป็นสกุล vox

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

ไฟล์เสียงของ Dialogic / OKI ADPCM เสียงมักมาพร้อมกับนามสกุล. vox ข้อมูล ADPCM นี้มีความแม่นยำ 12 บิตที่บรรจุลงใน 4 บิตเท่านั้น

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง VOX การแปลง ให้คะแนน
1 VOX เป็น MP3 4.9 89 คะแนน
2 VOX เป็น WAV 4.9 85 คะแนน
3 VOX เป็น GSM 5.0 2 คะแนน
4 VOX เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
5 VOX เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
6 VOX เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
7 VOX เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
8 VOX เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
9 VOX เป็น AC3
10 VOX เป็น FLAC
11 VOX เป็น AIFF
12 VOX เป็น AMR
13 VOX เป็น M4A
14 VOX เป็น M4R
15 VOX เป็น DTS
แปลงเป็น VOX การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น VOX 4.9 62 คะแนน
2 WAV เป็น VOX 4.8 42 คะแนน
3 VOC เป็น VOX 4.6 9 คะแนน
4 MP4 เป็น VOX 4.8 6 คะแนน
5 3GP เป็น VOX 5.0 6 คะแนน
6 OGG เป็น VOX 5.0 5 คะแนน
7 ASF เป็น VOX 5.0 2 คะแนน
8 M4A เป็น VOX 5.0 2 คะแนน
9 AAC เป็น VOX 5.0 2 คะแนน
10 GSM เป็น VOX 5.0 1 คะแนน
11 3G2 เป็น VOX
12 AAF เป็น VOX
13 AV1 เป็น VOX
14 AVCHD เป็น VOX
15 AVI เป็น VOX

ดูทั้งหมด