เครื่องมือแปลงไฟล์ CVS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cvs หรือแปลงให้เป็นสกุล cvs

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

CVS เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.5 (47 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!